Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona Stowarzyszenia Sądecki Elektryk. Zapraszamy przyjaciół oraz absolwentów Elektryka.

Get Adobe Flash player

SOS dla Sądecczyzny - V edycja

3 czerwca w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Nowym Sączu odbył się panel dyskusyjny będący podsumowaniem projektu „SOS dla Sądecczyzny”. Tegoroczną piątą edycję przygotowało, działające od roku, Stowarzyszenie Sądecki Elektryk.

Celem projektu jest edukacja proekologiczna, a działania podejmowane przez uczniów mają uwrażliwić ich na walory przyrodnicze Sądecczyzny i wskazywać na zagrożenia środowiska związane z działalnością antropogeniczną. Projekt włącza również młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zachęca do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, kształtując pożądane postawy obywatelskie.

Do udziału w projekcie organizatorzy zaprosili młodzież kierunków informatycznych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

- Zespół Szkół Zawodowych im św Kingi w Podegrodziu

- Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych im gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.

Szkoły, które przyjęły zaproszenie do udziału w projekcie wytypowały spośród uczniów klas informatycznych 5 osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę. Zespoły te miały za zadanie przygotować plakat proekologiczny wformacie A-3, aplikację lub prezentację multimedialną na temat ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do Sądecczyzny i pokazującą w postaci zdjęć i filmów stano becny środowiska. Każda grupa musiała też przygotować się do testu z zakresu ekologii i znajomości regionu. Dodatkowo każda grupa miała za zadanie przygotować w formie strony www ekotrasę  po naszym regionie, przez najpiękniejsze i najciekawsze ich zdaniem przyrodniczo miejsca. Ekotrasa miała być opracowana  dla turystyki pieszej lub rowerowej.

Dyskusji czterech grup, reprezentujących szkoły z Krynicy Zdroju, Podegrodzia, Starego Sącza i Nowego Sącza, które ostatecznie stanęły do rywalizacji, przysłuchiwała się komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Komisja była zgodna, że poziom był bardzo wyrównany, ale ostatecznie zdecydowała się przyznać pierwsze miejsce i tytuł "Najlepsi ekolodzy wśród informatyków" Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Miejsce drugie zajęła szkoła z Krynicy Zdroju, a trzecie Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych. Wszystkie nagrodzone szkoły otrzymały aparat fotograficzny lub tablet, a członkowie grup uczniowskich nagrody pieniężne. Należy dodać, że projekt SOS dla Sądecczyzny współfinansował Powiat Nowosądecki, a jednym ze sponsorów była firma FAKRO.

Zobacz zdjęcia z podsumowania projektu.

 


 

 

Zbliża się wielki finał !!!!!

Panel dyskusyjny podczas którego zaprezentują się wszystkie reprezentacje 5 szkół powiatu nowosądeckiego biorące udział w projekcie "SOS dla Sądecczyzny V edycja" odbędzie się we wtorek 3 czerwca br. Rozpoczęcie o godzinie 10-tej w świetlicy ZSEM.Wystąpienia poszczególnych grup oceniać będzie Komisja Konkursowa w skład której wchdzą przedstawiciele Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przypominamy, że projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie w ramach zadań zleconych i współfinansowanych przez Powiat Nowosądecki

 


 

Projekt z dziedziny ekologii. Przez kolejne 4 lata młodzież Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu spotykałą się na panelu dyskusyjnym i przed komisją konkursową przedstawiała swoje pomysły, spostrzeżenia i uwagi nt stanu środowiska naturalnego i działań jakie należałoby podjąć aby poprawić jego stan i nie dopuścić do pełnej degradacji naszych lasów, rzek, potoków i jezior. Koordynatorami byli nauczyciele ZSEM Edyta Nowak i Marek Ryglewicz. W tym roku zorganizowania projektu podjęło się stowarzyszenie. Do projektu zostaną doproszone cztery szkoły powiatu nowosądeckiego, które wspólnie z uczniami ZSEM będą dyskutować na tematy ekologii w odniesieniu do Ziemi Sądeckiej. Projekt jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 


Projekt edukacyjny

SOS dla Sądecczyzny – V edycja

Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sądecki Elektryk.

2. Celem projektu jest edukacja proekologiczna. Działania podejmowane przez uczniów mają uwrażliwić ich na walory przyrodnicze Sądecczyzny i wskazać na zagrożenia środowiska związane z działalnością antropogeniczną. Projekt włącza młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zachęca do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, kształtując pożądane postawy obywatelskie.

3. Do udziału w projekcie organizatorzy zaproszą młodzież kierunków informatycznych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

- Zespół Szkół Zawodowych im św Kingi w Podegrodziu

- Zespół Szkół Elektryczno Mechanicznych im gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.

4. Dyrekcje szkół, które przyjmą zaproszenie wytypują spośród nauczycieli dwóch opiekunów, nauczyciela przedmiotów informatycznych i biologii/geografii, którzy spośród uczniów klas informatycznych skompletują 5 osobowe zespoły reprezentujące daną szkołę.

5.Zespół reprezentujący daną szkołę ma zazadanie przygotować plakat proekologiczny w formacie A-3, aplikację lub prezentację multimedialną na temat ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do Sądecczyzny i pokazującą w postaci zdjęć i filmów stan obecny środowiska. Każda grupa otrzyma też zagadnienia z zakresu ekologii i znajomości regionu, by przygotować się do rozwiązania testu podczas panelu.

Przygotowywane materiały powinny obejmować zagadnienia przyjęte przez Powiat Nowosądecki 

jako priorytetowe w konkursie ofert na zadania publiczne z zakresu edukacji ekologicznej:

a)rozpowszechniania prawidłowego postępowania z odpadami (segregacja odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych) - ORL.I

b) informowania o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami (np. spalanie odpadów w piecach domowych lub porzucanie ich na dzikich wysypiskach) - ORL.II

c) promocji przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych (np. zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa) - ORL.IV

Dodatkowo każda grupa ma za zadanie przygotować w formie strony www ekotrasę po naszym regionie, przez najpiękniejsze i najciekawsze ich zdaniem przyrodniczo miejsca. Ekotrasa ma być opracowana dla turystyki pieszej lub rowerowej.

6. W pierwszych dniach czerwca 2014 wszystkie grupy spotykają się w ZSEM na panelu dyskusyjnym, podczas którego przedstawiają przygotowane przez siebie materiały.

7. Prezentacjom grup przysłuchiwać się będzie komisja oceniająca składająca się z przedstawicieli samorządu powiatowego i miejskiego oraz inspektoratu ochrony środowiska i Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

8. Trzy najlepsze grupy otrzymają nagrody rzeczowe (aparaty fotograficzne, tablety) o wartości 1300, 900 i 650 zł, a zwycięska grupa dodatkowo otrzyma tytuł „Najlepsi ekolodzy wśród informatyków”. Wariantowo przewidujemy, że jedną z nagród będzie sfinansowanie dla całej grupy wraz z opiekunami dwudniowej wycieczki turystycznej z noclegiem w jednym ze schronisk Beskidu Sądeckiego.

9. Szczegółowe informacje o kolejnych etapach projektu będą umieszczane na stronie Stowarzyszenia Sądecki Elektryk oraz na portalu SADECZANIN.

10. Koordynatorami projektu są Marek Ryglewicz (tel. 509553462) i Edyta Nowak (tel. 694347287)


Zagadnienia  na test wiedzy z zakresu ekologii i znajomości regionu.

Pisemny test wiedzy składa się z 15 pytań i jest to  test wyboru. Zadania testowe będą oceniane według zasady: błędna odpowiedz lub jej brak to 0 pkt. prawidłowa to 1 pkt.

Tematyka testu obejmuje wiedzę z zakresu następujących treści:

- zagrożenia środowiska występujące w skali globalnej ( dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, smog)

- zagrożenia różnorodności biologicznej i jej ochrona

- formy ochrony przyrody (występujące na terenie powiatu nowosądeckiego- np. osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych, Europejska sieć Ekologiczna Natura 2000,itp.)

- gospodarka odpadami ( postępowanie z odpadami, zagrożenia odpadami)

- żywność i zdrowie

- atrakcje turystyczno- przyrodnicze powiatu nowosądeckiego