Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona Stowarzyszenia Sądecki Elektryk. Zapraszamy przyjaciół oraz absolwentów Elektryka.

Get Adobe Flash player

Nowy Sącz - smart city

Nowy Sącz - smart city to projekt realizowany przez stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

W podsumowaniu projektu uczestniczyły liczne media. Ich relacje można znaleźć tutaj:

- na stronie ZSEM liczne zdjęcia wykonane podczas podsumowania projektu Nowy Sącz - smart city
http://www.zsem.edu.pl/pl,smart_city_2017

- w bezpłatnej gazecie http://www.miastons.pl/98,17303,Nowy_Sacz_Smart_City.htm

- w Naszej Telewizji Sądeckiej http://www.ntvsadecka.pl/wiadomosci/788,nowy-sacz-smart-city

- w radiu RDN http://rdn.pl/?p=120216


 

21 kwietnia Dawid Liberda i Mateusz Furtak autorzy najwyżej ocenionego projektu byli gośćmi Alicji Stolarczyk w radiu RDN. Zapraszamy do oglądania filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ICl0Ma3hImQ 

Film z panelu dyskusyjnego przygotował również uczeń ZSEM Łukasz Wiśniak - https://youtu.be/CQDTDDNGF3o


  20 kwietnia 2017 o godzinie 10 rozpoczęła się prezentacja projektów/pomysłów technicznych przygotowanych przez uczniów ZSEM. Uczniowie mieli do dyspozycji około 5 minut na przedstawienie swojej pracy, po którym następowały pytania od członków Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili prezesi i dyrektorzy spółek i firm sądeckich. 

Lista prac uczniowskich

1. Usprawnienie komunikacji miejskiej w Nowym Sączu - autor Michał Bar z klasy III

2. Renowacja Parku Stzreleckiego - autorzy Adrian Smoła i  Dominik Orłowski z klasy III

3.AQSystem - Air Quality System - autorzy Dawid Liberda i Mateusz Furtak z klasy II

4. Smart urząd - autorka Lidia jasińska z klasy III

5. Demosvote - autorzy Filip Bembenik, Krzysztof Kalisz, Rafał Sztaba z klasy II

6. Rowery miejskie jako alternatywa dla zatłoczonego Nowego Sącza - autorzy  Dawid Potoczek, Kamil Serafin z klasy III

7. Aplikacja mobilna dla MPK - autor Dawid Liberda zklasy II

8. Pozyskiwanie energii za pomocą mat naciskowych i ponowne jej  wykorzystanie - autor Maciej Ładoś z klasy III

9. System inteligentnego zarządzania sygnalizacją świetlną - autor Karol Dara z kalsy III

10. Aplikacja mobilna - przewodnik po mieście i nowoczesne tablice ostrzegawcze przed pasami - autorzy Bartosz Knapik, Paweł Witowski, Adrian Gaborek z klasy III

W konkursie na plakat swoje prace złożyli uczniowie: Paweł Pikuła i Paweł Domiter oraz Bar Michał i Kamil Serafin.

Komisja konkursowa uznając wysoki poziom wszystkich prac po wysłuchaniu prezentacji i długiej dyskusji wytypowała zwycięzców:

w kategorii pomysłów technicznych

       I miejsce - Dawid Liberda i Mateusz Furtak za pracę AQSystem - Air Quality System

     II miejsce Maciej Ładoś za pracę Pozyskiwanie energii za pomocą mat naciskowych i ponowne jej                           wykorzystanie

    III miejsce Filip Bembenik, Krzysztof Kalisz, Rafał Sztab za pracę Demosvote

w kategorii plakat:

     I miejsce - Michał Bar

   II miejsce - Kamil Serafin

  III miejsce - Marcin Pikuła i Paweł Domiter

Podczas panelu dyskusyjnego w świetlicy serwowano napoje i ciastka. Wystąpieniom uczniów przysłuchiwało się liczne grono dziennikarzy.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel p. Adam Niemczak.

 

 


 

Z końcem marca zakończyliśmy warsztaty prowadzone w dwóch grupach, w których uczestniczyło 30 uczniów ZSEM. Warsztaty prowadzili nauczyciele pp. Adam Niemczak, Tomasz Liber, Michał Sokołowski i Dominik Pres. W pierwszej  połowie kwietnia uczestnicy warsztatów rozpoczęli pracę nad swoimi pomysłami, które uczniowie mogli konsultować u w/w nauczycieli. Panel, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentują swoje pomysły odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) rozpoczęcie godz 10 w świetlicy ZSEM. Pomysły uczniów będą oceniane przez prezesów nowosądeckich spółek komunalnych.

 


 

Zadanie publiczne „Nowy Sącz – smart city”, to projekt którego bezpośrednimi uczestnikami będzie młodzież szkolna Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz pośrednio mieszkańcy Nowego Sącza. Projekt jest współfinansowany przez Miasto Nowy Sącz.

Projekt rozpocznie się kilkugodzinnymi warsztatami, w których uczestniczyć będzie 30 uczniów. Uczniów zainteresowanych udziałem w warsztatach i projekcie zapraszamy do skontaktowania się z koordynatorem p. Adamem Niemczakiem lub nauczycielami prowadzącymi warsztaty P. Tomaszem Librem, p. Michałem Sokołowskim lub p. Dominikiem Presem. W ramach warsztatów prowadzonych przez nauczycieli ZSEM dla dwóch kilkunastoosobowych grup, młodzież zostanie zapoznana z ideą tworzenia tzw. Smart Cities,  z ogólną definicją pojęcia Inteligentne miasto oaz jakie korzyści odnoszą zarządzający oraz mieszkańcy Smart City. Równocześnie wraz z warsztatami ogłaszane są dwa konkursy dla uczniów ZSEM:

- konkurs na projekt plakatu „Nowy Sącz –smart city”;

- konkurs na projekt-pomysł wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnej  w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców.

Czas na przygotowanie prac konkursowych ustala się na 1,5 miesiąca, w trakcie którego uczestnicy będą mogli korzystać z konsultacji nauczycielskich.

Ostatnim etapem projektu „Nowy Sącz-smart city” jest panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy konkursów zaprezentują publicznie swoje projekty i propozycje przed młodzieżą szkolną oraz powołaną do oceny projektów komisją konkursową. W skład komisji wchodzić będą  przedstawiciele spółek komunalnych oraz nauczyciele ZSEM. W trakcie panelu organizatorzy przewidują catering. Podsumowaniem panelu będzie nagrodzenie najlepszych prac w obu konkursach. Na panel dyskusyjny zostaną zaproszeni przedstawiciele firm komunalnych oraz media.

Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

 

Nowy Sącz, liczący około 84 tys. mieszkańców, należy do kategorii miast średnich. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, sąsiadujących z Nowym Sączem, gmin (Chełmiec, Stary Sącz i Nawojowa) liczba ta wynosi blisko 140 tys. osób i wciąż rośnie.   To sprawia, że przed zarządzającymi miastem i jej mieszkańcami powstaje konieczność znalezienia jakiegoś sposobu, aby ich mieszkańcom żyło się wygodnie. Naprzeciw temu wychodzi idea smart city.  Istnieje wiele definicji miasta inteligentnego, ale najlepiej ideę smart city oddaje definicja podana przez włoskiego architekta A. Caragliu: „Miasto można zdefiniować jako „smart”’, kiedy inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, transport, technologię informacyjną, w połączeniu z rozsądnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, partycypacją społeczną mieszkańców prowadzą do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia mieszkańców”.

Wychodząc z tej definicji można stwierdzić, że inteligentne miasto zapewnia przede wszystkim:

  • powszechny dostęp do informacji o mieście, planach rozwoju,
  • sprawne załatwianie spraw w urzędach i instytucjach miejskich,
  • korzystne warunki do inwestowania w mieście,
  • sprawną komunikację,
  • efektywne działanie służb miejskich,
  • dbałość o stan środowiska,
  • bezpieczeństwo mieszkańców,
  • wiele możliwości spędzania wolnego czasu (wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe itp.),
  • aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta poprzez współpracę z administracją

Osiągniecie tych celów staje się możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej, wykorzystaniu bardzo szybkich łącz internetowych, koncepcji znanej pod nazwą Internet rzeczy oraz coraz powszechniejszych urządzeń jakimi są smartfony. 


 

Celem realizacji zadania publicznego „Nowy Sącz – smart city” jest zachęcenie młodzieży  do aktywnego udziału w planowaniu i tworzeniu miasta oraz w zarządzaniu nim. Realizując projekt chcemy przekonać uczestników, że tworzenie i rozwój inteligentnego miasta, to nie tylko moda i fascynacja nowoczesną technologią, lecz także rzeczywiste dążenie do tego, aby stosując nowoczesną technologię informatyczną poprawić warunki życia w mieście wszystkim mieszkańcom. 

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk organizuje rokrocznie dla młodzieży szkolnej pikniki naukowe, których celem jest rozbudzenie zainteresowań technicznych z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, informatyki i grafiki oraz wspieranie inicjatyw uczniowskich w zakresie rozwijania swoich pasji i wykonywania samodzielnych projektów. Z tym wiąże się kolejny cel zadania publicznego „Nowy Sącz – smart city”, jakim jest wskazanie przez młodych ludzi rozwiązań i pomysłów,  które pomogą miastu w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami i będą sprzyjać procesowi powstawania inteligentnego miasta.

 

Regulamin do pobrania