Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona Stowarzyszenia Sądecki Elektryk. Zapraszamy przyjaciół oraz absolwentów Elektryka.

Get Adobe Flash player

SOS dla Sądecczyzny VII edycja- gospodarka odpadami kumunalnymi

Projekt  jest współ finansowany przez Miasto Nowy Sącz. Realizacja projektu  w okresie od 24.02 - 30.04.2016

 Przejdź do ekoplatformy EKOPLATFORMA - tam różnie ciekawe informacje do wykorzystania

Regulamin i zasady uczestnictwa w projekcie

1. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sądecki Elektryk.

(http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl )

2. Celem projektu jest edukacja proekologiczna. Działania podejmowane przez uczniów mają uwrażliwić ich na walory przyrodnicze Sądecczyzny i wskazać na zagrożenia środowiska związane z działalnością antropogeniczną. Projekt włącza młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i zachęca do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, kształtując pożądane postawy obywatelskie.

3. Do udziału w projekcie organizatorzy zaproszają młodzież klas pierwszych Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu.

4.Do wszystkich klas poprzez wychowawców zostanie przekazany regulamin, informacja nt. udziału w projekcie, podstawowe informacje na temat stanu środowiska Sądecczyzny i jego zagrożeń ( np. niska emisja, dzikie wysypiska), ale również wskazanie możliwości zmniejszenia lub zapobiegania tym zagrożeniom.

Wszystkie kolejne informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie stowarzyszenia www.stowarzyszenie.zsem.edu.pl dostępnej dla wszystkich uczestników projektu. Priorytetowe zagadnienia to:

- problem odpadów, ich segregacji, dzikich wysypisk , rozpowszechnianie prawidłowego postępowania z odpadami, informowanie o zagrożeniach dla środowiska i ludzi wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, promocja przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych.

5. W ramach projektu każda klasa w nim uczestnicząca przygotuje:

 1. Filmik/ kreskówka np. zachęcający do segregacji, przedstawiający cykl życia odpadów, czy wyjaśniający pojęcie recyklingu, albo przedstawiający zasady działania nowoczesnych spalarni śmieci
 2. Komiks na temat gospodarki odpadami komunalnymi (segregacja, cykl życia odpadów, recykling, spalarnie śmieci) lub broszurka w formie komiksu, z krzyżówką (dla młodszych dzieci).

6. W dniu 21 marca 2016 wszystkie klasy I uczestniczące w projekcie wezmą udział w spotkaniu na sali gimnastycznej, podczas którego na przygotowanych przez siebie stanowiskach zaprezentują swoje prace oraz dodatkowe pomysły uatrakcyjniające ich prezentacje np. Eko-moda, sposoby wykorzystania odpadów.

W trakcie eventu reprezentacje klas będą uczestniczyć również w konkursie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (zagadnienia do konkursu w załączniku).

7. Prezentacje i materiały przygotowane przez klasy oraz wiedza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi będą oceniane przez szkolną komisję konkursową według klucza:

- filmik/kreskówka - od 0-10 pkt

- komiks lub broszurka w formie komiksu krzyżówką –od 0-10 pkt

- prezentacja podczas eventu – od 0-10 pkt

- znajomość zagadnień z zakresu wiedzy w ramach projektu – od 0-10pkt

Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze klasy. Otrzymają one nagrody finansowe w wysokości 1000, 700, 500zł, a zwycięzcy dodatkowo otrzymaj tytuł „Najlepsi ekolodzy Elektryka”. Pozostałe grupy uczestniczące w panelu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Na podsumowanie zostaną zaproszeni przedstawiciele wydziału gospodarki komunalnej Miasta Nowego Sącza oraz inspektoratu ochrony środowiska.

8. Informacje o kolejnych etapach projektu będą umieszczane na stronie Stowarzyszenia Sądecki Elektryk i stronie szkoły

9. Koordynatorem projektu jest Marek Ryglewicz (tel. 509553462).

Regulamin opracowała: Edyta Nowak

 

 

Zagadnienia do konkursu wiedzy w ramach projektu

 

 1. Co jest przyczyną niskiej emisji?
 2. Omów wpływ niskiej emisji na środowisko.
 3. Opisz przyczyny powstawania i rodzaje smogu.
 4. Przedstaw korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji.
 5. Jakie znasz sposoby likwidacji niskiej emisji?
 6. Omów wpływ niskiej emisji na zdrowie człowieka.
 7. Omów jak działają i jaką pełnią funkcje spalarnie odpadów.
 8. Przedstaw argumenty za tworzeniem spalarni odpadów.
 9. Przedstaw argumenty przeciw spalaniu odpadów.
 10. Co to są odpady i jak je dzielimy?
 11. Co to jest kompost i na czym polega proces kompostowania?
 12. Co to jest recykling. Jakie produkty możemy zawracać do obiegu?
 13. Jakie działania możemy podjąć aby zmniejszyć ilość odpadów?
 14. Przedstaw wpływ odpadów na środowisko.
 15. Co to są odpady niebezpieczne, jak należy z nimi postępować?
 16. Jak wybierać produkty, aby mniej szkodzić środowisku?
 17. Jakie odpady wrzucamy do pojemnika: zielonego, niebieskiego, żółtego? (podaj po 3 przykłady).
 18. Jak realizowana jest gospodarka odpadami w Unii Europejskiej?
 19. Co oznaczają przedstawione ekoznaki?

                      (znaki są umieszczone w materiałach przekazanych wsztstkim klasom uczestniczącym w projekcie )                        

 20.Co oznaczają przedstawione ekoznaki?

               (znaki są umieszczone w materiałach przekazanych wsztstkim klasom uczestniczącym w projekcie )