Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona Stowarzyszenia Sądecki Elektryk. Zapraszamy przyjaciół oraz absolwentów Elektryka.

Get Adobe Flash player

Aktualności

 

 

Biorąc pod uwagę wszechstroność działań stowarzyszenia oraz wielość organizowanych projektów, zarząd stowarzyszenia zdecydował się ubiegać o nagrodę "Kryształy Soli" przyznawaną rokrocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  W ostatnim czasie otrzymaliśmy od  koordynatorki nagrody p. Justyny Broś dodatkowe informacje, że stowarzyszenie bierze dodatkowo udział w głosowaniu internautów na najlepszą organizację w roku 2017. Plebiscyt prowadzony jest we współpracy z Gazetą Krakowską i w dniach od 23.10 do 6.11 każdy interneuta będzie mógł oddać swój głos na stronie http://www.gazetakrakowska.pl/plebiscyty/a/wybierz-z-nami-najlepsza-organizacje-pozarzadowa-z-malopolski,12588036/ Wszystkich członków, przyjaciół i sympatyków zachęcamy do oddawania głosu na nasze stowarzyszenie.


 

 W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze, kończące czeroletni okres działalności Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.

Walne zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok i udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie walne zebranie dokonało wyboru członków zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Skład nowego Zarządu:

Prezes Marek Ryglewicz

Wiceprezes Edyta Nowak

Członek Zarządu Ewa Bereś

Członek Zarządu Tomasz Liber

Członek Zarządu Małgorzata Matląg

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Adam Niemczak

Vice-przewodniczący Grażyna Kantor

Sekretarz Paulina Mordarska

W drugiej części zebrania przegłosowano zmiany w statucie stowarzyszenia.

 

 

Nowy Sącz, 23 maja 2017r.

Członkowie Stowarzyszenia

Sądecki Elektryk

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. o godzinie 13.00

Miejsce: Świetlica szkolna ZSEM w Nowym Sączu, Limanowskiego 4
Godz.: 13.00 (I termin), 13.15 (II termin)
 

Porządek obrad:

$11.    Otwarcie obrad  - przywitanie zgromadzonych.

$12.    Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej.

$13.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016:

$1a)   przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

$1b)   przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,

$1c)    dyskusja i podjęcie uchwały.

$14.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.

$1a)   przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

$1b)   dyskusja i podjęcie uchwały.

$15.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

$16.    Wybór nowych władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwał.

$17.    Przerwa w celu odbycia się posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ich  ukonstytuowania się.

$18.    Przedstawienie propozycji zmiany statutu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie.

$19.    Sprawy bieżące, wolne wnioski, dyskusja.

$110.    Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, zgodnie                   z § 20 ust. 5 statutu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk, dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w drugim terminie, w ten sam dzień, 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

Za Zarząd Stowarzyszenia

           

Marek Ryglewicz


 

7 lutego 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie komisji stypendialnej przyznającej stypendia w programie Młode Talenty. Więcej informacji w zakładce projekty.


 Prymusi Elektryka

Trzy lata temu Stowarzyszenie Sądecki Elektryk zaproponowało nadawanie każdego roku,  jednemu wybranemu absolwentowi, tytułu Osobowość Elektryka. W wyborze absolwenta kapituła kieruje się następującymi kryteriami:

 • Wyniki w nauce
 • Frekwencja i ocena z zachowania
 • Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, w tym wspieranie finansowe Rady Rodziców.
 • Zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego
 • Szczególne sukcesy i osiągnięcia
 • Kultura osobista
 • Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie

A oto kolejni laureaci:

w roku 2014 Mirosław Szewczyk

w roku 2015 Robert Widlak

w roku 2016 Adrian Jeleń

Obecna propozycja "Prymusi Elektryka" jest skierowana do zespołów klasowych. Klasa, która w danym roku uzyska najwyższą średnią z wszystkich przedmiotów otrzyma tytuł Prymusi Elektryka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł. Po raz pierwszy tytuł ten zostanie nadany podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018, a ubiegać się mogą obecne klasy pierwsze, drugie i trzecie. W przypadku identycznej średniej, decydować będzie frekwencja klasowa.


 

Jeszcze trwają wakacje, a w naszym stowarzyszeniu rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego Pikniku Naukowego w Elektryku. Dotychczas była to impreza dla uczniów ZSEM i wciąż cieszyła się wielkim zaintersowaniem, więc postanowiliśmy doprosić do zaprezentowania swich projektów młodzież z całej Sądecczyzny i to zarówno ze szkół średnich i gimnazjów. Wecej szczegółów umieściliśmy w zakładce projekty w artykule "VI Piknik Naukowy w Elektryku". Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, a zaintersowanych uczestnictwem do pobrania karty zgłoszenia. Projekt realizowany jest przy wsparciu finasowym Województwa Małopolskiego w ramach zadań publicznych w obszarze edukacji w 2016 pn. "Bon edukacyjny". Celem projektu jest rozbudzenie zaintersowań technicznych młodzieży oraz wspieranie inicjatyw w zakresie wykonywania samodzielnych projektów i prac technicznych.

 


 

Wielki dzień dla stowarzyszenia !

W dniu 17 czerwca 2016 w pracowni artysty malarza Pana Wacława Jagielskiego odbyło się uroczyste przekazanie dla Stowarzyszenia Sądecki Elektryk trzech pięknych obrazów wykonanych techniką własną, wycenionych przez autora na kwotę 20 tys. zł Nabywca obrazów Pan Tadeusz Lelito w/w kwotę wpłacił na konto stowarzyszenia z przeznaczeniem na program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży Elektryka. W spotkaniu oprócz w/w panów uczestniczył Przezs Zarządu stowarzyszenia Marek Ryglewicz, Wicedyrektor ZSEM Pani Krystyna Rembiasz oraz liczne grona dziennikarzy.

c_220_150_16777215_00_images_DSC04399.JPG


 

 W dniu 14 czerwca 2016 w świetlicy szkolnej odbył się panel dyskusyjny SOS dla Sądecczyzny w ramach projektu współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Więcej informacji w zakładce projekty.


 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

 które odbędzie się w dniu 20.05. 2016 r. o godz. 14:00 w świetlicy szkolnej ZSEM w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie zgromadzonych.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej - podjęcie uchwały.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.:

A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu,

B) dyskusja,

C) podjęcie uchwały.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.:

A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

B) dyskusja, 

C) podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie planu działań Stowarzyszenia na 2016 r.

8.Wolne wnioski.

9. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu – zgodnie z § 20 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie - w ten sam dzień, 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący.

 


 

c_220_150_16777215_00_images_13.jpgW IX Memoriałe Jana Borka, który organizowało nasze stowarzyszenie przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego wystartowało 46 zawodników z całego województwa. Pierwsze miejsce zdobyl Miłosz szarota reprezentujący ZSsamochodowych w Nowym Sączu, ale już drugie Zygmunt Soliwoda reprezentujący MLKSz w Myślenicach. Więcej informacji w zakładce projekty.

 


 

V Piknik Naukowy w Elektryku

9 lutego wszyscy pasjonaci, uczniowie sądeckiego Elektryka spotykają się na sali gimnastycznej, aby zaprezentować swoje prace. Oj, będzie się działo, ponad 30 prac, blisko 50 uczestników a oprócz tego liczne niespodzianki, które naprawdę Was zaskoczą. Patronat naukowy nad piknikiem sprawuje niezawodny NOVITUS, ale odwiedzą nas również przedstawiciele dwóch znanych krakowskich firm. Nagrody będą przyznawaane w trzech kategoriach, a fundatorami są firma NOVITUS, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Sądecki Elektryk oraz ubiegłoroczny absolwent Elektryka (uczestnik poprzednich edycji pikniku). Uczestnikom przypominamy o dostarczeniu p. Markowi Ryglewiczowi do 5 lutego krótkich notek opisujących projekt ( w języku polskim i angielskim)

Więcej o pikniku w zakładce projekty

 


 

Ważna informacja dla wolontariuszy !!!

W czwartek 22 października o godzinie 10:25 (duża przerwa) odbędzie się krótkie szkolenie dla wolontariuszy z matematyki. Szkolenie przeprowadzi Pani Halina Rams z Sursum Corda

 


 

WAŻNA INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW !!!!!

 " Oddając krew- darujesz życie '' -- Ty też możesz !! 21 października - środa w świetlicy szkolnej odbędzie się akcja oddawania krwi . Przyjdź może to Twoja krew uratuje komuś życie .
Akcja będzie trwała od godz. 8 do 13 godz./zapisy od 8 -12.30 / maks krew może oddać 50 osób 
„ Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”
( Jan Paweł II )

Kto może oddać krew :
• osoby w wieku ( 18- 65 lat), mieć ze sobą dowód osobisty 
• które ważą co najmniej 50 kilogramów;
• u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
• które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
• które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi. 

Trzeba być wyspanym i wypoczętym, zdrowym, to znaczy nie mieć objawów przeziębienia, nie brać aktualnie żadnych leków, przy czym zasada ta nie dotyczy większości suplementów diety czyli np. popularnych preparatów witaminowych
Przed oddaniem krwi :
• Należy zjeść lekkostrawny posiłek, oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu 
• Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych substancji zmieniających nastój 
• Należy ograniczyć palenie papierosów 
Projekt realizowany w ramach projektu UM Nowego Sącza -Ochrona Zdrowia - ''Oddając krew - darujesz życie "


 

W zakładce projekty umieściliśmy informacje nt. Pikniku Naukowego, który na stałe zagościł w murach Elektryka. Pora zainteresować się i zacząć przygotowania. Zapraszamy wszystkich pasjonatów, odkrywców, wynalazców i wszystkich niepokornych chodzących swoimi ścieżkami. Pamiętajcie zgłoszenia przyjmujemy do 31 grudnia 2015.


 

W ramach projektu '' Oddając krew - darujesz życie '', organizatorzy ogłaszają konkurs 

plastyczny pod hasłem '' Krew to życie, krew to siła ''

oraz konkurs na prezentacje multimedialną - " Honorowe krwiodawstwo w oczach młodego grafika ''

Konkursy mają na celu propagowanie idei honorowego oddawania krwi - bezinteresownej pomocy innym .

Liczymy na Wasze liczne kreatywne pomysły

Czekają atrakcyjne nagrody. Prace plastyczne i prezentacje należy składać u p.Ewy Bereś lub p. Laury Wontorczyk 

do dnia 30 września


 

 

c_220_150_16777215_00_images_plakat_szachowy_miniatura.jpg

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy. I znowu kolejne wyzwania dla stowarzyszenia, kontynujemy trzy projekty, które rozpoczęliśmy wiosną, zaczynamy II edycję projektu Własna firma - pomysł na życie. A w zakładce projekty  2014/2015 znajdziecie informacje na temat zajęć szachowych, które będą tym razem prowadzone w Internacie.


 

SOS dla Sądecczyzny - projekt realizowany przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego zakończył się w dniu 11 czerwca panelem dyskusyjnym, w którym uczestniczyły reprezentacje 5 szkół. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Elektryka, drugie ze Starego Sącza, a trzecie z Grybowa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

c_220_150_16777215_00_images_15.jpg

 


 Ogłoszenie!!!!

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk podobnie jak w ubiegłym roku organizuje obóz rowerowy dla młodzieży. Będzie to tygodniowy pobyt w Suchej Strudze koło Rytra. Więcej szczegółów w zakładce projekty.


 

28 kwietnia w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste podsumowanie szóstej już edycji projektu „SOS dla Sądecczyzny”. Celem projektu jest edukacja proekologiczna. Do udziału w nim została zaproszona młodzież pierwszych klas Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Działania podejmowane przez uczniów miały uwrażliwić ich na walory przyrodnicze Sądecczyzny i wskazać na zagrożenia środowiska związane z działalnością antropogeniczną. Z każdej klasy pierwszej technikum została wybrana pięcioosobowa grupa uczniów. Każda grupa w ramach projektu zobowiązana została do przygotowania aplikacji lub prezentacji multimedialnej na temat zagrożeń środowiska. Dodatkowo każda grupa miała za zadanie przygotować w formie strony www ekotrasę po naszym regionie, przez najpiękniejsze i najciekawsze ich zdaniem przyrodniczo miejsca. Wśród uczniów klas pierwszych został ogłoszony konkurs na plakat o charakterze proekologicznym w dwóch kategoriach: 1.Czyste środowisko – zdrowy człowiek – jak zapobiegać lub walczyć z zagrożeniami środowiska; 2. Problem psich odchodów zagrożeniem dla Twojego zdrowia i miasta. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat zagrożeń środowiska Sądecczyzny, sposobów i możliwości zapobiegania im lub ich minimalizacji. Chętni uczniowie rozwiązywali również test na temat zagrożeń środowiska.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu przez Miasto Nowy Sącz w ramach tzw małych grantów.

 

 

 

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy. I znowu kolejne wyzwania dla stowarzyszenia, kontynujemy trzy projekty, które rozpoczęliśmy wiosną, zaczynamy II edycję projektu Własna firma - pomysł na życie. A w zakładce projekty znajdziecie informacje na temat zajęć szachowych, które będą tym razem prowadzone w Internacie. 


 

Trwają ostatnie przygotowania do panelu dyskusyjnego w ramach projektu SOS dla Sądecczyzny realizowanego przy finansowym wsparciu Powiatu Nowosądeckiego. W czwartek 11 czerwca zjadą do Elektryka przedstawiciele czterech szkół z powiatu: Z Krynicy, Muszyny, Starego Sącza, Grybow. Zapowiada się ciekawa rywalizacja. Więcej informacji w zakładce projekty


 

Konkurs w ramach projektu '' Oddając krew - darujesz życie ''

kroplaOgłaszamy konkurs plastyczny pod hasłem '' Krew to życie, krew to siła '' oraz konkurs na prezentacje multimedialną - " Honorowe krwiodawstwo w oczach młodego grafika ''. Konkursy mają na celu propagowanie idei honorowego oddawania krwi - bezinteresowną pomocą innym . Liczymy na Wasze liczne kreatywne pomysły. Czekają atrakcyjne nagrody :)

Prace plastyczne i prezentacje należy składać u p.Ewy Bereś lub p. Laury Wontorczyk

Konkurs trwa do dnia 22 czerwca 2015 


logo

Konkurs "Oddając krew - darujesz życie"

Stowarzyszenie Sadecki Elektryk realizuje projekt dlatego od dnia 15 kwietnia 2015 do 1 października 2015 Ogłaszamy akcje - konkurs na indywidualne oddawanie krwi przez uczniów naszej szkoły .Krew można oddawać w stacji krwiodawstwa w Nowym Sączu i na wszystkich akcjach oddawania krwi. Zaświadczenie o oddanej krwi należy pokazać pani pielęgniarce która będzie zapisywać ilość oddanej krwi przez poszczególnych uczniów. Można również oddawać podczas wakacji (zbierać zaświadczenia i we wrześniu pokazać - u pani pielęgniarki szkolnej ). 10 uczniów których odda najwięcej krwi pojedzie na dwudniowa darmowa wycieczkę w październiku 2015

Pamiętaj oddając krew możesz komuś darować życie - ''Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie , to jest gest o wysokiej wartosci moralnej i obywatelskiej - TO DAR ŻYCIA ... niech dawcy krwi którym należy się wdzięczność wszystkich będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata '' - Jan Paweł II

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie .


63 uczestników, z województwa małopolskiego stanęło w szranki turnieju szachowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wygrał Krzysztof Żarnowski z Gorlic, które wystawiły bardzo silną ekipę. Organizatorów szczególnie cieszyła liczna grupa najmłodszych uczestników. Więcej informacji nt. zakończonego Memoriału Borka można znaleźć w zakładce projekty oraz na stronie ZSEM.


borek m rRozpoczeliśmy przygotowania największej imprezy szachowej na Sądecczyźnie. Dzięki dofinasowaniu z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, sama pula nagród wynosi 3500 zł, a nagrodzimy aż 17 zawodników. Przyjmujemy wstępne zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce projekty 2014/2015. Zapraszamy wszystkich miłośników "królewskiej gry"

  

  


4 marca  w Elektryku w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie organizacyjne w sprawie zajęć szachowych "Szach-Mat w Elektryku dla dzieci i młodzieży Nowego Sącza" . Więcej informacji w zakładce projekty 2014/2015. Serdecznie zapraszamy.


W dniu 27 stycznia 2015 odbył się IV Piknik Naukowy w Elektryku. 20 projektów, 32 autorów, a więc z roku na rok wystawców coraz więcej. Prace wystawiane były w trzech kategoriach, ale była również niespodzianka, w postaci miłośników astronomii. Monika i Mateuszzaprezentowali własne teleskopy, które wykorzystują do obserwacji nieboskłonu, a na laptopie zdjęcia wykonane podczas nocnych obserwacji. Podziwialiśmy również perwekcyjnie wykonany dron, pojazdy zdalnie sterowane, aplikacje na urządzenia mobilne, gry komputerowe. Zwiedzający nie mogli też oderwać oczu od akwarium, w którym zamiast złotych rybek zanurzony był komputer i oczywiście działał. Wystawiane prace oceniane były w dwóch kategoriach: informatycznej i mechatroniczno-elektronicznej. Dzięki sponsorom, którym była firma NOVITUS i Rada Rodziców przy ZSEM oraz nasze stowarzyszenie nagrodziliśmy aż 11 prac. Więcej informacji na stronie ZSEM w zakładce projekty ( piknik )

 


 

c_220_150_16777215_00_images_Boe_Narodzenie.jpg

 

 

Wszystkim Członkom i Sympatykom

Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

Zdrowia, szczęścia, pogody ducha,

radosnych chwil w gronie bliskich

w czasie Świąt Bożego Narodzenia

i w każdym dniu zbliżającego się nowego roku

 

życzy

Zarząd

 


 

Wolontariat w Elektryku,

ponieważ wolontariat uczniowski, cieszy się w Elektryku duzym powodzeniem i wciąż zgłaszają się kolejne osoby gotowe pomagać w nauce z matematyki, jeszcze raz podajemy wykaz wszystkich wolontariuszy:

 1.  Łukasz Jeleń IV m T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   pomoże też z przedmiotów zawodowych (mechatronika)
 2. Bartosz Gardoń IV j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Tomasz Wiewióra IV j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Arkadiusz Mężyk IV i T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Tomasz Fuks III j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Arkadiusz Kania III j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Marcin Hotloś  II f T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Kacper Krzyżak I i T -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Arkadiusz Klimek I i T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Adrian Jeleń II m T - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     dodatkowo może pomóc z fizyki
 11. Michał Szkarłat II k T - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Kamil Migacz kl. I e T - e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13.  Arkadiusz Chudy kl. I t T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 14. Witold Barcz kl. I g T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. Dawid Potoczek kl. I i T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 16. Tomasz Stokłosa kl. I m T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że opiekunami wolontaruszy są nauczycielki matematyki pp Zuzanna Durlak i Barbara Wideł


 

Od dzisiaj tj. 17 października do grona naszych 12 wolontariuszy, którzy pomagają kolegom i koleżankom z matematyki, dołączyła czwórka pierwszoklasistów, którzy są stypendystami programu "Mistrzowie matematyki". Poniżej podajemy kontakt do nich, abyście mogli korzystać z ich pomocy:

1. Kamil Migacz kl. I e T - e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Arkadiusz Chudy kl. I t T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Witold Barcz kl. I g T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Dawid Potoczek kl. I i T - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzymy powodzenia w pracy wolontariackiej !!!!!


 

VIII Memoriał arc. Jerzego Krzysztonia

Otwarte Szachowe Mistrzostwa Nowego Sącza

o Puchar Prezydenta Nowego Sącza


Regulamin

  1.     Organizator:

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

  2.     Cel:

-Uczczenie pamięci arc. Jerzego Krzysztonia, uczestnika mistrzostw świata oraz olimpiad szachowych w grze korespondencyjnej

-popularyzacja „królewskiej gry” na Sądecczyźnie

  3.     Termin i miejsce zawodów:

-Turniej A dla dzieci szkół podstawowych (urodzonych w 2002 i młodszych) odbędzie się w świetlicy ZSEM w Nowym Sączu w dniu 7 listopada 2014 roku. Tempo gry – 15 minut na zawodnika. Trzech najlepszych zawodników uzyska prawo gry w Turnieju B. Rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 9:00.

-Turniej B typu open odbędzie się w świetlicy szkolnej  ZSEM w Nowym Sączu w dniach 7-8  listopada 2014 roku. Tempo gry - 30 minut na zawodnika. Rozpoczęcie gry 7 listopada o godzinie 12:00  

  4.     Nagrody:

- w Turnieju A nagrodzonych zostanie 10 uczestników,  w tym za miejsca 1-6, 3 nagrody dla najmłodszych zawodników, 1 nagroda dla najlepszej zawodniczki

-w Turnieju B nagrodzonych zostanie 8 zawodników, w tym za miejsca 1-5, dla najlepszej zawodniczki, dla najlepszego licealisty i gimnazjalisty

  5.     Inne:

-W trakcie zawodów organizatorzy przewidują katering

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego i organizatora turnieju


 

Wolontariat uczniowski w ELEKTRYKU

Podobnie jak w roku ubiegłym stowarzyszenie organizuje wolontariat uczniowski w zakresie pomocy z matematyki.

Poniżej lista naszych wolontariuszy, którzy chętnie pomogą Wam jeśli tylko macie problemy z tego przedmiotu:

1. Łukasz Jeleń IV m T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   pomoże też z przedmiotów zawodowych (mechatronika)

2. Bartosz Gardoń IV j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Tomasz Wiewióra IV j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Arkadiusz Mężyk IV i T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Tomasz Fuks III j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Arkadiusz Kania III j T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Marcin Hotloś  II f T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Kacper Krzyżak I i T -   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Arkadiusz Klimek I i T -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Adrian Jeleń II m T - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     dodatkowo może pomóc z fizyki

12. Michał Szkarłat II k T - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Bezpośrednią opieke nad wolontaruszami sprawują pp. Barbara Wideł i Zuzanna Durlak.

Jeżeli są jeszcze chętni do pracy jako wolontariusze, to zapraszamy do współpracy.

 

 


 

c_220_150_16777215_00_images_szachyrgb-may.jpg

Szach-Mat w Elektryku – dla dzieci i młodzieży szkolnej  

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk rozpoczyna zapisy na zajęcia pozalekcyjne z nauki gry w szachy. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (2 godz. lekcyjne) w Zespole Szkół Elektryczno Mechanicznych  w Nowym Sączu w uzgodnionych z uczestnikami terminach. Zapisy e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 509553462

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

 


 

 

c_220_150_16777215_00_images_PICT0024.JPGW dniu 8 września w Miasteczku Galicyjskim podczas wernisażu otwierającego wystawę fotograficzną odbyło się podsumowanie dwóch projektów "Rowerem po Pogórzu Rożnowskim" oraz prezentacja informatora turystycznego zawierającego propozycję 16 wycieczek rowerowych po Pogórzu Rożnowskim.


 

 

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania stojące przed stowarzyszeniem. Oczywiście wiele inicjatyw, które podjęliśmy w ubiegłym roku szkolnym jak np. wolontariat uczniowski, zamierzamy kontynuować. W związku z tym zapraszamy wszystkich uzdolnionych matematycznie do przystąpienia do grona wolontariuszy chętnych do pomagania słabszym kolego i koleżankom z matematyki. Zostań wolontariuszem !!!!

 

 


 

Drodzy Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy

 

udanego wypoczynku, dużo słońca, niezapomnianych wrażeń oraz interesujących podróży w czasie nadchodzących wakacji życzy

                                                                                                                 Zarząd

 


 

Rozstrzygnięty został konkurs,który stowarzyszenie ogłosiło wspólnie z Urzędem Miasta Nowego Sącza. Uczniowie Elektryka złożyli na konkurs 4 prace w kategorii film/animacja oraz dwa plakaty. Biorąc pod uwagę wysoki poziom wszystkich prac komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli UM i stowarzyszenia postanowiła nagrodzić wszystkich autorów prac nagrodami pieniężnymi. Poniżej jeden z nagrodzonych plakatów

c_220_150_16777215_00_images_plakat_-_podglad.jpg

 

 

 


 

 Mobilny Elektryk 

 

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk projektu „Mobilny Elektryk” (Europejski Fundusz Społeczny-Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie”) 18 maja szkolenie rozpoczęła ostatnia 5-osobowa grupa nauczycieli ZSEM w składzie Grażyna Kantor, Małgorzata Matląg, Marek Ryglewicz, Krzysztof Stopka i Sławomir Szafraniec. Z Nowego Sącza wyjechaliśmy około 15:30, a na miejscu spotkania z dyrektorem obserwatorium Igorem Kudzejem zjawiliśmy się około 19.  Podczas wspólnej obiado-kolacji  w dyrektor zapoznał nas wstępnie z programem szkolenia. Około 20-tej byliśmy już w Kolonickim Sedle, w obserwatorium astronomicznym i planetarum,  miejscu gdzie spędzimy 5 dni, wypełnionych intensywną pracą, szkoleniami, wykładami, podczas których mamy poznać region, jego historię, ale przedewszystkim działalność badawczą i edukacyjną jaka prowadzona jest w ośrodku.  Po przyjeżdzie i zakwaterowaniu, gdy tylko zapadł zmrok, rozpoczęliśmy obserwację nieba, a pierwszym obiektem na cudownie rozgwieżdżonym niebie była planeta Jowisz. Później oglądaliśmy Marsa, Saturn i jego pierścienie. by już późną nocą zachwycić się morzami i kraterami Księżyca. Teraz wstaje nowy dzień, wokół mgła a my budzimy się do życia by rozpocząć kolejny, intensywny dzień zajęć.

dodano 19 maja 2014 godzina 6:50 

 

 

 


 

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie Sądecki Elektryk ogłasza konkurs z zakresu edukacji ekologicznej obejmującej:

- prawidłowe postępowanie z odpadami (segregacja odpadów komunalnych),

zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka (dzikie wysypiska, spalanie odpadów w piecach domowych)

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

kat I - krótki film/animacja (maksymalnie 30 sekund)

kat II - plakat graficzny w formacie A2; na plakacie powinny znaleźć się logo Nowego Sącza i stowarzyszenia SSE, oraz informacja o następującej treści:

Kontakt:

Urząd Miasta nowego Sącza

Wydziała Gospodarki Komunalnej

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 18 4156570, 184156575

 

Prace należy składać u Pana Marka Ryglewicza  do 10.06.2014

 

Po tym terminie komisja konkursowa powołana przez organizatorów wybierze po trzy najlepsze prace w danej kategorii. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. 


 

25 kwietnia w auli PWSZ odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych. Przemówienia, podziękowania, gratulacje, nagrody, wpisy do złotej księgi oraz co zdarzyło się po raz pierwszy przedstawienie wszystkich nominowanych do tytułu Osobowość Elektryka. Tutułem Osobowość Elektryka 2014 kapituła uhonorowała Mirosława Szewczyka ucznia klasy IV t T, który podczas uroczystości otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Wszyscy nominowani zostali nagrodzeni pamiątkowym piórem.

 

c_220_150_16777215_00_images_Mirosaw_Szewczyk.jpg

 

 

Mirosław Szewczyk

Osobowość Elektryka

2014

 

 

 

 

 

 


 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja

życzy

Zarząd 

 

 

dodano18 kwietnia 2014


 

4 kwietnia 2014 odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na wniosek komisji rewizyjnej członkowie obecni na zebraniu jednogłośnie  przegłosowali udzielenie Zarządowi absolutorium, ale wcześniej wysłuchali sprawozdanie złożonego przez Prezesa Zarządu Marka Ryglewicza. W drugiej części zebrania zapoznali się z planami na rok 2014, którego najważniejsze elementy to realizacja siedmiu projektów współfinansowanych ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego oraz ze środków unijnych. Prezes poinformował również o innych działaniach takich jak rokroczne nadawanie tytułu Osobowość ELEKTRYKA dla oasolwentów ZSEM, ustanowienie stypendium dla uzdonionych matematycznie uczniów oraz o podejmowanych krokach celem uzyskania wsparcia finansowego, tak aby można było wykorzystać je na szerszą działalność statutową.


 

dodano 25 marca 2014

Nikt by się nie spodziewał, że tak szybko dorobimy się własnej reklamy. To zasługa zaprzyjaźnionej firmy Q-GRAF-u, której należą się wielkie podziękowania.  My jesteśmy zachwyceni naszym roll-up-em, a co Wy o nim sądzicie  ?

SSE - Roll-up

 

 


 

dodano 21 marca 2014 roku

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk w Nowym Sączu

zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2014 r. o godz. 8:00 w świetlicy Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Nowym Sączu

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. 3. Wybór komisji skrutacyjnej - podjęcie uchwały.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad – podjecie uchwały.
 5. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r.:
 6. A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu,
 7. B) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu,
 8. C) dyskusja,
 9. D) podjęcie uchwały.
 10. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.:
 11. A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 12. B) dyskusja,
 13. C) podjęcie uchwały.
 14. 7. Przedstawienie planu działań Stowarzyszenia na 2014 r.
 15. 8. Wolne wnioski.
 16. 9. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu – zgodnie z § 20 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk w Nowym Sączu dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie - w ten sam dzień, pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Marek Ryglewicz

Prezes Zarządu

 

 


 

c_220_150_16777215_00_images_P3198921.JPG19 marca br. 12 osobowa grupa młodzieży Elektryka uczestniczyła V Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych. Nasi mechatronicy i informatycy wypadli bardzo dobrze zdobywając:

w kategorii mechatronika I miejsce zajął Robert Widlak z klasy III t, a Kamil Pasiut z klasy III g  wyróżnienie. Kamil doadatkowo otrzymał unfundowany przez Park Technologiczny płatny miesięczny staż 

w kategorii informatyka  II zajęli Paweł Tomasiak i Krzysztof Radon z klasy III i, a III miejsce Łukasz Jeleń z III m i Adrian Jeleń z II m.

Po konkursie cała grupa wraz z opiekunami zwiedzała centrum naukowe firmy DELPHI. Było to możliwe dzięki życzliwości i staraniom naszego absolwenta Pana Janusza Łukasika, pracownika tejże firmy, który jest członkiem Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.

dodano 20 marca br


 

W zakładce projekty Mobilny Elektryk pojawiły się aktualne informacje nt. rekrutacji i zebrania uczestników, które odbędzie się 14 marca 2014 roku

dodano 12. 03.2014


 

Zbliża się czas rozliczania rocznych PIT-ów. Zachęcamy wszystkich członków i symatyków stowarzyszenia do przekazania 1% podatku na rzecz jednej z dwóch organizacji pożytku publicznego, z którymi Stowarzyszenie Sądecki Elektryk współpracuje:

Sądeckie Hospicjum - KRS 0000039177

Sursum Corda         - KRS 0000020382

 


W dniu 20 lutego br na portalu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pojawiła się informacja nt rozstrzygnięcia otwartych konkursu ofert na realizacje zadań publicznych. Stowarzyszenie złożyło dwie oferty i obie zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową:

w obszarze ekologia otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "SOS dla Sądecczyzny V edycja"

w obszarze turystyka otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "Rowerem po Pogórzu Rożnowskim"  . To drugi (pierwszy otrzymał dofinansowanie od Miasta Nowy Sącz) o tym samym tytule projekt, ale pierwszy dotyczył wycieczek i obozu dla grupy rowerowej, natomiast złożony w powiecie dotyczy opracowania broszury zawierającej propozycje wycieczek rowerowych po tym regionie.

Więcej informacji nt obu projektów znajdziecie w zakładce Projekty


 

Moda, a może tradycja - na szachy w Elektryku

18 lutego odbyły się pierwsze zajęcia , okazuje się, że nasze najmłodsze pociechy nie tylko doskanale obsługują sprzeęt elektroniczny, ale nieźle radzą sobie w szachach. dzisiaj tj 19 o 17-tej zajęcia dla starszych.

A o VII Memoriale Jana Borka pisali ostatniona portalu SADECZANIN

na oficjalnej stronie Nowego Sącza

na stronie Starostwa Powiatowegow Nowym Sączu


 

dotyczy projektu Szach Mat w ELEKTRYKU

W sobotę 15 lutego po zakończeniu VII Memoriału Jana Borka odbyło się zebranie organizacyjne. Uczestniczyli w nim koordynator projektu Marek Ryglewicz , prowadzący zajęcia instruktor Marek Michalik oraz zainteresowani. Uzgodniono, że zajęcia dla grupy młodszej (początkującej) będą odbywały się we wtorki o godzinie 16:30, a dla grupy starszej w środy o godzinie 17:00. Zajęcia obu grup będą odbywały się w na parterze budynku Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych przy ulicy Limanowskiego 4 w sali nr 12.


 

15 lutego 2014 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu odbędzie się VII Memoriał Jana Borka Międzyszkolny Turniej Szachowy Sądecczyzny na którą zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich szkół Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Mile też widziani będą goście z ościennych powiatów. Więcej informacji w zakładce projekty oraz poniżej:

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. ORGANIZATORZY

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

2. MIEJSCE i TERMIN ZAWODÓW

ZSEM, 33-300 Nowy Sącz ul. Limanowskiego 4

15 luty 2014 (sobota); zapisy od godziny 8:00; pierwsza runda rozgrywek planowana na 9:00

3. SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry 15 minut na partię dla każdego zawodnika. O kolejności miejsc w przypadku równej ilości punktów decydują w kolejności: średni Buchholz, pełny Buchholz, progres, ilość zwycięstw. Sędziować będzie Piotr Janik, arbiter klasy międzynarodowej FIDE.

4. UCZESTNICTWO

Turniej otwarty dla wszystkich chętnych ze szkół Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Wstępne zgłoszenia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ilość miejsc ograniczona.

5. NAGRODY - dla 18 zawodników

· Dla najlepszego szachisty – Puchar Dyrektora ZSEM oraz nagroda rzeczowa

· Za zajęcie II i III dyplomy i nagrody rzeczowe

· Dla kolejnych pięciu zawodników nagrody rzeczowe

· Dla najlepszego ucznia ZSEM –nagroda rzeczowe

· Dla najmłodszego uczestnika turnieju - nagroda rzeczowa

· Dla najlepszych trzech uczestników (chłopcy) ze szkół podstawowych– nagrody rzeczowe

· Dla najlepszego zawodnika z gimnazjum – nagroda rzeczowa

· Dla najlepszych trzech uczestniczek (dziewczęta) ze szkół podstawowych – nagrody rzeczowe

· Dla najlepszej zawodniczki z gimnazjum – nagroda rzeczowa

6. INNE

- Turniej zostanie rozegrany według przepisów aktualnego Kodeksu Szachowego PZSzach.
- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
- Podczas turnieju serwowane będą ciepłe i zimne napoje, owoce i przekąski.


7. PATRONAT HONOROWY: Prezydent Miasta Nowego Sącza


 

Na portalu Sądeczanin ukazał się artykuł nt. działalności  naszego stowarzyszenia. Zapraszamy do lektury.


 

W najlepszej w skali kraju szkole muszą być oczywiście wybitni uczniowie i uczennice. "Osobowość ELEKTRYKA" to pomysł na wyłonienie i uhonorowanie ucznia, które najlepiej spełnia przyjęte kryteria. Zarząd stowarzyszenia w uzgodnienu z Dyrekcją ZSEM i samorządem uczniowskim opracował regulamin przyznawania tego tytułu i postanowił ufundować statuetkę i nagrodę.

Regulamin nadawania tytułu

Osobowość ELEKTRYKA”

Osobowość ELEKTRYKA, to tytuł rokrocznie nadawany jednemu wybranemu absolwentowi ZSEM. Laureat dostaje statuetkę oraz w tym roku (2014) nagrodę w wysokości 750 zł.

Laureata konkursu wybiera kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele:

 1. Dyrekcji

 2. Samorządu Uczniowskiego

 3. Rady Rodziców

 4. Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

 5. Pedagog szkolny

Przewodniczącym kapituły jest przedstawiciel Dyrekcji.

Kapituła wybiera laureata w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród nominowanych uczniów klas maturalnych. Nominowani są zgłaszani przez wychowawców klas maturalnych, po konsultacji z samorządem klasowym.

Wychowawcy zgłaszają uczniów do tytułu „Osobowość ELEKTRYKA” biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • Wyniki w nauce

 • Frekwencja i ocena z zachowania

 • Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 • Szczególne sukcesy i osiągnięcia

 • Kultura osobista

 • Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie

Zgłaszając nominowanego, wychowawca dokonuje tego na piśmie, z podaniem szczegółowego uzasadnienia, uwzględniając cały (trzy/czteroletni) pobyt w szkole.

Oficjalne nadanie tytułu następuje podczas uroczystego pożegnania maturzystów.


 

 

Pierwsze tygodnie stycznia okazały się dla stowarzyszenia bardzo dobre. Możemy tak powiedzieć, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie z Miasta Nowego Sącza aż do 4 projektów. Teraz przed nami ciężka praca związana z realizacją projektów a na koniec ich rozliczeniem. Również w tych dniach otrzymaliśmy inormacje, że nasz "duży projekt" na dofinansowanie z Europejskich Funduszy Społecznych został w całości przyjęty. Więcej informacji na temat projektów znajdziecie w zakłądce projekty.

Powoli przymierzamy się do rozliczenia roku 2013. Księgowa już kończy prace, a w tedy całość materiałów wraz ze sparwozdaniem przekażemy Komisji Rewizyjnej do oceny. 

dodano 21 stycznia 2014


 

 

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku

z marzeniami o które warto walczyć,

z radościami którymi warto się dzielić,

z przyjaciółmi z którymi warto być

i z nadzieją bez której nie da się żyć

życzy ZARZĄD


Powoli kończy się listopad, czekamy na rozstrzygnięcia w sprawie wysłanych wniosków, a dzisiaj (27 bm) dotarła informacja, że nasz pierwszy wniosek nie przeszedł do II etapu. Nie myślcie tylko, że załamaliśmy ręce. Raczej zakasaliśmy rękawy :). Pozdrawiamy wszystkich, którzy w nas wierzą i dobrze nam życzą :)


Październik, który właśnie minął, okazał się bardzo "przyjazny" dla Stowarzyszenia. Pozyskaliśmy kilku przyjaciół wśród firm Sądeckich, które uznały, że można nam zaufać. Oczywiście nie ustajemy w działaniach pozyskiwania kolejnych darczyńców, bo to sposób, aby można szerzej rpzwinąć działalność statutową. Również w pażdzierniku złożyliśmy ciekawy wniosek z partnerem ze Słowacji. W tym wypadku dużą pomoc uzyskaliśmy od stowarzyszenia HUMANEO. Mobilny Elektryk, tak nazywa się złożony projekt, a jakie będzie rozstrzygnięcie niedługo zobaczymy. Jeszcze w październiku wystąpiliśmy z inicjatywą założenia Pola Nadziei. To dla nas ważne, że możemy wspierać i angażować się w takie działania. Mamy nadzieję, że to początek współpracy z SądeckimHospicjum. Wszystkich zaintersowanych zapraszamy do zakładki projekty, gdzie znajdziecie Państwo zdjęcia z pięknego wydarzenia jakim było zakładanie w ZSEM Pola Nadziei, na którym już wiosną powinno zakwitnąć blisko 100 żonkili. Początek listopada, to prace nad wnioskami celem pozyskania środków na realizację kolejnych projektów. W Fundacji Banku Zachodniego postanowiliśmy ubiegać się o środki na III Piknik Naukowy w ELEKTRYKU. Wniosek już złożony i mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca otrzymamy pozytywną decyzję. Przygotowania do pikniku już trwają.


zonkilStowarzyszenie Sądecki Elektryk postanowiło zainicjować w ZSEM akcję "Pola Nadziei"

Jeżeli pogoda pozwoli - w najbliższym tygodniu zasadzimy około 100 cebul żonkili. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do włączenia się do tej pięknej akcji. Wystarczy przynieść cebulki żonkili (w poniedziałek- wtorek). Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Matląg i p. Edyty Nowak.

Czym są Pola Nadziei?

To organizowana od 1997 roku, kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Akcja, której znakiem jest żonkil – symbol nadziei – ma wspierać hospicja otaczające opieką osoby nieuleczalnie chore, a także szerzyć ideę hospicyjną i uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób chorych. Akcja przywędrowała ze Szkocji, gdzie rozpoczęła ją Fundacja Marie Curie Cancer Care. W Polsce Pola Nadziei po raz pierwszy „zakwitły” w Krakowie w 1998r., a organizatorem akcji było Hospicjum im. św. Łazarza. Obecnie Pola Nadziei odbywają się w ponad 40 polskich miastach. Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

Co roku w październiku w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach.

Wiosną, kiedy żonkile kwitną, tysiące wolontariuszy wychodzi na ulice, do centrów handlowych, parków i gdzie się da i kwestuje na rzecz terminalnie chorych. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol - symbol nadziei na nowe życie - odrodzenie.
Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.


Konkurs E(X)PLORY

Drodzy Nauczyciele (szczególnie przedmiotów zawodowych, ale niekoniecznie :) ) ! Jeżeli dostrzegacie potencjał w swoich uczniach, doceniacie ich pomysły i zapał, chcecie im pomagać rozwijać pasje naukowe, to zachęćcie Swoich podopiecznych do napisania projektów badawczych, a Wy zostańcie ich opiekunem naukowym. Pomóżcie rozwijać talent Swoim uczniom! Więcej informacji znajdziecie tutaj, ale pamiętajcie, że termin upływa 31 października !!!


Zachęcamy młodzież naszej szkoły, ale również nauczycieli do zainteresowania się programem "Młodzież w działaniu".

"Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi wiadomościami na temat programu.

W ramach Akcji 1 - Młodzież dla Europy jest akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe i to na nią radzę zwrócić uwagę. Wystarczy grupa minimum  4 osobowa, która ma pomysły, pasje, zainteresowania, chciałaby coś zmienić w swoim środowisku. Jeśli tak, to wystarczy wymyślić i  opisać projekt, a w ramach programu dostaniecie środki finansowe na jego realizację. Więcej informacji znajdziecie tutaj. Stowarzyszenie Sądecki Elektryk może być dla grupy organizacją wspierającą, która będzie je reprezentować oraz użyczy swojego rachunku bankowego na czas realizacji projektu.


Staraniem zarządu ruszył wolontariat uczniowski. Dzisiaj (piątek 4.10 br.) odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, które prowadziła Pani Halina Rams, wiceprezes Sursum Corda. Tym samym zapraszamy wszystkich uczniów, mających jakiekolwiek problemy z matematyki, do korzystania z pomocy naszej wspaniałej jedenastki. Kontakt z nimi znajdziecie w zakładce projekty. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona wolontariuszy, niekoniecznie pomagając z matematyki, ale również z innych dziedzin, to prosimy o kontakt.


W  ostatnich dniach zarząd podjął decyzję o prowadzeniu w ramach stowarzyszenia wolontariatu uczniwskiego. Na początek postanowiliśmy skupić się na pomaganiu uczniom mającym problemy z matematyki. Udało się zebrać duże bo 11-osobowe grono uczennic i uczniów, którzy postanowili poświęcić swój czas aby pomóc z matematyki swoim kolegom i koleżankom. O pomoc w organizacji wolontariatu porosiliśmy Sursum Corda, aby wszystko załatwić zgodnie z przepisami. Za kilka dni odbędzie się szkolenie dla wolontariszy. Oczywiście jeżeli zobaczymy, że jest potrzeba pomocy w innych przedmiotach, również zawodowych, to podejmiemy starania poszerzenia wolontariatu. A póki co, dziękujemy naszej wspaniałej jedenastce, że podjęła się tego wyzwania.

Kolejna ważna sprawa to objęcie patronatem dużej imprezy jaką będzie III Piknik Naukowy w ELEKTRYKU. Piknik będzie dopiero pod koniec stycznia 2014, ale warto aby młodzież już teraz zainteresowałą się nim. Czekamy na Was, a więcej informacji o pikniku jest w zakąłdce projekty.

Na ostatnim posiedzeniu (20 września) Zarząd przyjął w poczet członków troje nauczycieli i jedengo absolwenta z roku 1992. Obecnie liczba człnków wynosi 42.


Sprawy organizacyjne związane z rejestracją stowarzyszenia udało się załatwić w okresie wakacyjnym, więc z pierwszym dzwonkiem możemy rozpocząć statutową działalność. Zapraszamy do współpracy.


Zaczęliśmy nowy rok szkolny, a dla stowarzyszenia pierwszy rok działalności. Już teraz zaczynamy rozglądać się w Internecie, poszukując programów, czy konkursów w których moglibyśmy wziąć udział. Zapraszamy również wszystkich, którzy mają propozycje dla stowarzyszenia, jakieś sugestie czy ciekawe pomysły. Jesteśmy otwarci na współpracę.W sierpniu rozpoczęliśmy pracę nad wnioskiem w dużym ogólnopolskim projekcie Obywatele dla Demokracji. Jeżeli nasz projekt zostanie przyjęty, byłoby to duże wyzwanie dla wielu nauczycieli, a dla młodzieży szansa zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.

Zarząd przypomina wszystkim członkom założycielom , o konieczności jak najszybszego wpłacenia składki w wysokości 30 zł. Można ją uiścić wpłacając  przelewem na konto w ING Bank Śląski 53 1050 1722 1000 0090 3021 0109, lub bezpośrednio u kolegi Andrzeja Kumora.

Zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby działać w ramach stowarzyszenia do wstępowania  w nasze szeregi. Deklarację członkowską można pobrać w zakładce Dokumenty.


Na dzień dzisiejszy mamy już przyznany REGON, NIP oraz uruchomione konto bankowe w ING Bank Śląski SA. W zakładce dokumenty znajdują się statut, deklaracja członkowska oraz uchwała Zarządu w sprawie ustalenia wysokości składki.

Tym samym możemy więc zaprosić absolwentów, nauczycieli i wszystkich sympatyków, do wstępowania do SSE i wspólnego działania na rzecz naszej szkoły, uczniów i absolwentów.  (dodano 10 lipca 2013)


W dniu 10 czerwca br Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu Stowarzyszenie Sądecki Elektryk do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465308. Wpis dokonano w dniu 13 czerwca. To pozwoliło Zarządowi wystąpić o nadanie numeru REGON, NIP oraz podpisać umowę z ING Bank Ślaski SA na prowadzenie rachunku bankowego. (dodano 27 czerwca 2013)


Po zapoznaniu się z wszystkim dostarczonymi pracami Zarząd stowarzyszenia wybrał logo Dawida Ściurka z klasy I j T. Zwycięzcy gratulujemy. (dodano 13 czerwca 2013)


Na konkurs na logo stowarzyszenia wpłynęły projekty od pięciu uczniów naszej szkoły. Wszystkie są bardzo ciekawe graficznie, ale będziemy musieli na coś się zdecydować. O wyborze poinformujemy w najbliższych dniach. (dodano 28 maja 2013)


Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk ogłasza konkurs na logo stowarzyszenia. Do udziału zapraszamy uczniów i nauczycieli, a termin oddania prac ustala się na 15 maj br. Prace można dostarczasć bezpośrednio do członków Zarządu lub przesłać e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dodano w dniu 11 kwietnia)

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 które odbędzie się wdniu 20.05. 2016r.ogodz. 14:00 w świetlicy szkolnej ZSEM w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4

 

Porządekobrad:

 

1.Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie zgromadzonych.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej - podjęcie uchwały.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.:

A) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowegoPrezes Zarządu,

B) dyskusja,

C) podjęcie uchwały.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.:

A) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

B) dyskusja,

C) podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie planu działań Stowarzyszenia na 2015 r.

8.Wolne wnioski.

9. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniuzgodnie z § 20 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie - w ten sam dzień, 15 minut po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący.

Galeria

Kalendarz

«  marzec 2018  »
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031