Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Prymusi Elektryka – po raz pierwszy!

We wrześniu 2016 roku Stowarzyszenie Sądecki Elektryk ogłosiło nowy konkurs, który nawiązuje do  tytułu Osobowość Elektryka, nadawanego rokrocznie absolwentowi szkoły. W przypadku tego konkursu chodzi nam o nagradzanie zespołu klasowego, który w danym roku szkolnym osiągnął najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów. W dniu 1 września na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor Walenty Szarek oficjalnie poinformował, która klasa w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła najwyższą średnią. Jest to klasa 4i, technik informatyk, której wychowawcą jest p. Dominik Pres. 4 września podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018 klasie zostanie oficjalnie nadany tytuł Prymusi Elektryka oraz zostanie wręczona nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł.