Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Aktualności old

22.03.2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk rozpoczyna innowacyjny projekt edukacyjny Pszczoły zagościły w Elektryku.

Więcej informacji w zakładce projekty:  http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl/?page_id=1418

02.03.2019

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk rozpoczyna nabór do projektu Nowy Sącz – smart city III edycja.

Więcej informacji w zakładce projekty: http://stowarzyszenie.zsem.edu.pl/?page_id=1409


29.12.2018

Rozpoczynamy nabór wniosków do programu stypendialnego Młode Talenty. Więcej informacji w zakładce Projekty.

 


17.12.2018

Ze względów organizacyjnych stowarzyszenie w porozumieniu z dyrektorem ZSEM postanawia przesunąć termin VIII Pikniku Naukowego w Elektryk na dzień 14 luty 2019. Wówczas odbędzie się również podsumowanie konkursu  „interface multimedia unit”, organizowanego wspólnie z firmą Aptiv. Będziemy mieli więc podwójne święto Dzień Zakochanych i Pasjonatów. Chętnym do zaprezentowania swoich pomysłów i projektów dajemy więc szanse na dalsze udoskonalanie lub podjęcie pracy na kolejnymi.

 


29.10.2018

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk oraz firma Aptiv zapraszają młodzież do udziału w konkursie  „interface multimedia unit”.

Przedmiotem konkursu jest aplikacja webowa mająca na celu sterowanie systemem multimedialnym samochodu. Aplikacja powinna działać na urządzeniu car entertainment dostarczonym przez firmę Aptiv. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do dokumentacji i plików przykładowych działających na urządzeniu w oparciu o które uczestnicy stworzą swoje aplikacje.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone wysokimi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Serdecznie zapraszamy do udziału. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas VIII Pikniku Naukowego w Elektryku w dniu 18 grudnia 2018.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce projekty.

1.10.2018

VIII Piknik Naukowy w Elektryku

W połowie grudnia odbędzie się kolejna edycja (już 8) Pikniku Naukowego w Elektryku! Więcej informacji znajdziecie tutaj.
Zapraszamy do udziału!

 

28.09.2018

Wsparcie od firmy APTIV

Dzisiaj podczas Święta Szkoły w Elektryku gościliśmy przedstawicieli firmy APTIV. Oprócz spotkania z uczniami klas pierwszych, głównym  powodem ich wizyty było przekazanie Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk 12 komputerów oraz zestawu testowego radia samochodowego. To już kolejny prezent od firmy, która wiosną stowarzyszeniu drukarkę 3d.

Współpraca stowarzyszenia z firmą DELPHI, a teraz APTIV, trwa od pięciu lat. W tym czasie dwukrotnie młodzież z Elektryka gościła w siedzibie firmy w Krakowie, a przedstawiciele firmy odwiedzają nas podczas Pikników Naukowych w Elektryku, przekazując wspaniałe nagrody dla uczestników pikniku. Serdecznie dziękujemy za ogromną życzliwość.

 

28.09.2018

Absolwenci dla Elektryka

Dzisiaj podczas „Święta Szkoły” uczniowie  klas pierwszych spotkali się z absolwentami szkoły,  którzy wspominali szkołę, ale przede wszystkim dzielili się  swoim doświadczeniem oraz opowiadali o firmach w których aktualnie pracują. Piszę o tym na stronie stowarzyszenia, bo to właśnie dzięki nim i firmom w który pracują nasza organizacja ma szanse na rozwój, może liczyć na ich wsparcie oraz korzystać z ich potencjału.

Doskonałym przykładem takiej współpracy są dwa cyklicznie realizowane projekty:

– Nowy Sącz smart city gdzie w komisji oceniającej prezentowane przez uczniów pomysły zasiadają prezesi spółek komunalnych

– Piknik Naukowy w Elektryku gdzie do pracy w czterech komisjach oceniających zapraszamy pracowników Newagu, Novitusa oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

 

26.09.2018

Zdolna i ambitna młodzież ….. to tylko w Elektryku

Kiedy na początku września robiliśmy nabór do projektu Nauka programowania w praktyce okazało się, że wielu uczniów i uczennic jest zainteresowanych zajęciami z podstaw programowania. Ponieważ naszą dewizą jest podejmowanie wciąż nowych wyzwań, postanowiliśmy działać i właśnie we wtorek 25 odbyły się już pierwsze zajęcia, których prowadzenia podjął się Dawid z III klasy informatycznej. Okazało się, że zainteresowanie jest ogromne (ponad 50 osób), więc w sukurs przyszła Dawidowi Magda z klasy II i Hubert z klasy I. Zobaczymy jak się to wszystko będzie rozwijać…. trzymamy kciuki za powodzenie naszego eksperymentu.

 

 

07.09.2018

Ważna informacja dla uczniów którzy zgłosili swój udział w projekcie Nauka programowania w praktyce II edycja

Zebranie organizacyjne podczas którego zostaną ustalone wszystkie szczegóły Waszego udziału w zajęciach odbędzie się we wtorek 11 września o godzinie 7:45 w świetlicy szkolnej.

 

3.09.2018

W zakładce projekty umieściliśmy informacje nt. II edycji projektu Nauka programowania w praktyce realizowanego we współpracy z Instytutem Technicznym PWSZ i przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zainteresowana młodzież prosimy o pilny kontakt z pp. Tomaszem Librem lub Markiem Ryglewiczem

 

29.08.2018

W zakładce projekty/debaty naukowe w Elektryku  umieściliśmy tematy debat w trzech obszarach tematycznych oraz nazwiska ekspertów. Tam też w drugim poście jest do pobrania regulamin. Zapraszamy młodzież, wychowawców i całe klasy do zainteresowania się nową propozycją od stowarzyszenia.

 

22.08.2018

Fundacja Collegium Progressus zaprasza do udziału w projekcie pn. „Będę pracować edycja 2”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
należących co najmniej do jednej z grup: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby w wieku 50+, kobiety, które zamieszkują teren Powiatu Gorlickiego, Powiatu
Limanowskiego, Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz w Województwie Małopolskim.

W ramach projektu  wsparciem objętych zostanie 70 osób. Każdy uczestnik projektu skorzysta BEZPŁATNIE z minimum 2 form wsparcia: obowiązkowo z pośrednictwa pracy oraz dodatkowo ze szkoleń/kursów zawodowych, lub/i minimum 3-
miesięcznego stażu zawodowego. Więcej informacji na stronie : www.fundacja-cp.pl

 

14.08.2018

Zapraszamy do obejrzenia filmu telewizji Małopolska o naszym stowarzyszeniu:

Sądecki Elektryk

👨‍🔬👩‍🔬 Pikniki naukowe, wparcie młodych wynalazców 💡💡💡i konstruktorów, akcje krwiodawstwa ❣️❣️❣️ i sportowe, debaty naukowe 👩‍🏫👨‍🏫 a także urozmaicenie wolnego czasu uczniów – to tylko część działalności Stowarzyszenia „Sądecki Elektryk”. Samorząd Województwa Małopolskiego już wyróżnił członków stowarzyszenia nagrodą: „Kryształy Soli”. 💎💎💎 Ci jednak nadal nie zwalniają tempa…💪💪💪MałopolskaStowarzyszenie Sądecki ElektrykNowy SączZespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu

Opublikowany przez Telewizja Małopolska Czwartek, 9 sierpnia 2018

30.06.2018

Zapraszamy do zapoznania się z relacją Dawida Sobarni, który przepięknie opisuje swój udział w Rejsie Niepodległości i jest doskonałym uzupełnieniem fotorelacji z kolejnych dni rejsu, które Dawid przesyłał systematycznie do stowarzyszenia.

28.06.2018

W ostatnich dniach nasze stowarzyszenie podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie zadania „Debaty Naukowe w Elektryku”. To całkowicie nowy i oryginalny pomysł, którego celem jest:

 • Kształcenie umiejętności wzajemnego słuchania, prezentowania swojego stanowiska, wyciągania wniosków.
 • Uczenie się empatii – rozumienia motywów różnych zachowań, wyrażania myśli i uczuć, rozumienia różnych postaw.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej analizy sytuacji problemowej: ustalanie priorytetów, poszukiwanie rozwiązań, wyszukiwanie i formułowanie argumentów.

W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie trzech debat klasowych oraz jednej szkolnej. A może to kolejny projekt, który znajdzie uznanie wśród uczniów sądeckiego Elektryka?  Więcej  oraz regulamin umieściliśmy w zakładce projekty tutaj

19.06.2018

VIII Piknik Naukowy w Elektryku

Planujemy go zrobić na przełomie listopada i grudnia 2018, ale już teraz musimy się do niego zacząć przygotowywać. Ostatnie dwa  pikniki stowarzyszenie robiło korzystając ze wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. „Bonu Edukacyjnego”. Okazało  się, że w tym roku urząd nie ogłosił konkursu, dlatego też stowarzyszenie podjęło decyzję o poszukaniu środków ramach zbiórki publicznej. W ubiegłym roku za najlepsze prace w 4 kategoriach wypłaciliśmy 6800 zł nagród.  Chcielibyśmy aby i podczas VIII Pikniku pula nagród była podobna. To jednak zależy od hojności darczyńców. Dlatego zwracamy się do naszych sympatyków i przyjaciół o wsparcie naszej kampanii. Zachęcamy również uczniów ZSEM oraz rodziców o datki na ten cel. Informujemy równocześnie, że wszystkie darowizny w kwocie 50 zł lub wyższej będą brały udział losowaniu tabletu o wartości 800 zł. Warunkiem jest zebranie kwoty 8500 zł. Wśród pozostałych darczyńców zostaną wylosowane różne gadżety w ilości 300 sztuk. Zapraszamy na stronę pikniku i wsparcie naszej zbiórki.

 

14.06.2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

W dniu dzisiejszym o godzinie 15-tej w świetlicy szkolnej ZSEM rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego stowarzyszenia. Ponieważ w pierwszym terminie nie było kworum, więc w przewidzianym w statucie drugim terminie, rozpoczęliśmy zebranie. Przewodniczącą została wybrana Edyta Nowak, sekretarzem Tomasz Liber. Po wysłuchaniu sprawozdania za rok 2017 Prezesa Zarządu Marka Ryglewicza oraz opinii Komisji Rewizyjnej WZ postanowiło udzielić zarządowi absolutorium i podjęło stosowną uchwałę. Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęli uchwałę  w sprawie jego przyjęcia. W ostatnim punkcie zebrania plany stowarzyszenia na rok 2018 przedstawił Prezes Marek Ryglewicz. Na tym zebranie zakończono.

 

13.06.2018

Ważna informacja!

Kilka dni temu uruchomiliśmy kampanię w ramach której przeprowadzamy zbiórkę publiczną na wydanie przewodnika rowerowego Śladami Łemków – 17 wycieczek rowerowych w dolinie Popradu i Kamienicy Nawojowskiej. Z zebranych środków zamierzamy wydać 2000 egz przewodnika, a każdy darczyńca stanie się posiadaczem 1 egz.

Po kilku dniach cieniutkiej zbiórki młody człowiek uświadomił nam, że w takiej zbiórce musi być trochę adrenaliny. No więc dobrze, jest adrenalina. Wśród darczyńców, którzy wpłacą kwotę 50 zł lub jej wielokrotność zostanie wylosowany markowy rower górski. Warunkiem przeprowadzenia licytacji jest zebranie do 15  sierpnia br. minimum 15 tys. zł. W przypadku wpłat będących wielokrotnością 50 zł, rośnie równocześnie szansa wylosowania. Wpłaty można dokonywać tutaj

 

28.05.2018

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Elektryk zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2018 w świetlicy szkolnej ZSEM o godzinie 15 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na które zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum ustala się drugi termin o godzinie 15:15 w dniu 14 czerwca 2018.

 

 

Porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Stowarzyszenia Sądecki Elektryk

w dniu 14 czerwca 2018 r.

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie porządku obrad – podjecie uchwały.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.:
  1.  przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu,
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie planu działań Stowarzyszenia na 2018 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie Walnego Zebrania.

 


25.05.2018

Śladami Łemków – 17 wycieczek rowerowych w dolinie Popradu i Kamienicy Nawojowskiej

Pomysł wydania przewodnika rowerowego po terenach Sądecczyzny, zamieszkałych niegdyś przez Łemków, dojrzewał w stowarzyszeniu od wielu lat. Największym problemem w tym przypadku był brak środków finansowych, które pozwoliłyby na podjęcie się tak dużego przedsięwzięcia.  Kiedy ostatnio na stronach NGO – portalu organizacji pozarządowych utworzono profesjonalne i bezpłatne narządzie do zbierania darowizn w Internecie, postanowiliśmy i my skorzystać z tej formy finansowania. Zapraszamy do zakładki aktualności tutaj, gdzie można zapoznać się z naszą kampanią i przekazać dowolny datek.


22.05.2018

II edycja Nowy Sącz – smart city

Tegoroczna edycja projektu Nowy Sącz -smart city cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do projektu zgłosiło się aż 67 uczniów sądeckiego Elektryka, co spowodowało, że zamiast dwóch grup utworzyliśmy 4 i każda z nich osobno odbyła 10 godzinne warsztaty w miesiącu marcu. Miesiąc kwiecień to czas na bujanie w obłokach i wymyślanie pomysłów, które mogłyby przyczynić się do tego, że Nowy Sącz stanie się bardziej smart. Ostatecznie zgłoszonych zostało 14 pomysłów, które prezentowało 19 uczniów. Dodatkowo, uczniowie wykonali pięć plakatów.

Podsumowanie i ocena pomysłów odbyło się podczas panelu w dniu 16 maja br. W świetlicy szkolnej ZSEM za stołem zasiadła komisja konkursowa składająca się z prezesów spółek komunalnych oraz przedstawiciela firmy WIŚNIOWSKI. Panel prowadził uczeń klasy II Patryk Olszak. Najczęściej pomysły były prezentowane w formie prezentacji.

Po 2 godzinach, kiedy zakończyła się prezentacja, jurorzy udali się na naradę. Ogłoszenia wyników dokonał Pan Józef Ciuła wiceprezes Sądeckich Wodociągów, a jednocześnie koordynator Prezydenta Nowego Sącza od zagadnień smart, natomiast nagrody oraz gadżety od firmy WIŚNIOWSKI wręczał dyrektor ZSEM Walenty Szarek.

Poniżej lista nagrodzonych:

I miejsce Grzegorz Szabla za pomysł „Sollar Park”
II miejsce Mikołaj Mikołajczyk za pomysł „Inteligentny parking”
III miejsce Patryk Olszak za pomysł „System S&F”
W kategorii plakatu
I miejsce – Natalia Gwiżdż
II miejsce Katarzyna Poręba
III miejsce Marcin Pikuła


20.05.2018

Kolejna drukarka 3D w ZSEM

Drukarka 3D Oryginal Prusa i3 MK2S została przekazana przez krakowską firmę APTIV (wcześniej DELPHI) Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk, które to od razu wskazało ZSEM jako finalnego odbiorcę.

Uroczyste przekazanie sprzętu na ręce Dyrektora szkoły odbyło się w pracowni automatyki. Firmę APTIV reprezentowała p. Agnieszka Karpierz, Advanced Engineering Coordinator oraz p. Waldemar Borek, Software Engineering Group Manager (absolwent Elektryka z 1997 roku). W spotkaniu uczestniczyli również oprócz dyrektora szkoły Walentego Szarka, prezes Stowarzyszenia Sądecki Elektryk Marek Ryglewicz, Paweł Piszczek nauczyciel automatyki oraz grupa uczniów naszej szkoły, pasjonatów automatyki. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o dalszej współpracy szkoły i firmy APTIV, między innymi w zakresie wakacyjnych praktykach i wizyt uczniów ZSEM w krakowskiej firmie.

Warto dodać, że to już druga drukarka 3D, którą szkoła uzyskała dzięki Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk działającemu przy naszej szkole.


Aktualności starsze niż 3 miesiące dostępne są w podmenu Archiwum aktualności