Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Wycieczki rowerowe ze Starego Sącza

W ramach projektu „Wycieczki rowerowe ze Starego Sącza”, realizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego, stowarzyszenie wydało 1500 szt folderów z wycieczkami rowerowymi oraz 10 plansz w dużym formacie z których każda zawiera propozycję jednej wycieczki. Autorem tras, opisów i zdjęć jest Marek Ryglewicz, propagator turystyki rowerowej na Sądecczyźnie. W piątek 6 września br w bibliotece publicznej w Starym Sączu w obecności burmistrza Jacka Lelka oraz Pana Leszka Zegzdy byłego członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyła się publiczna prezentacja opracowanych materiałów, a obecność dziennikarzy pozwoliła na przekazanie informacji do mediów. Z 1500 sztuk folderów 300 trafiło do gminy Stary Sącz, 500 sztuk do Starostwa Powiatowego, 100 sztuk do CIT Nowy Sącz i 100 sztuk do PTTK Oddział Beskid. Plansze i foldery będą prezentowane również w sądeckiej bibliotece publicznej, a docelowym miejscem dla plansz jest sądecki Elektryk.