Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Nowy Sącz – smart city III edycja

Nowy Sącz – smart city III edycja

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

Regulamin udziału w projekcie

 1. Beneficjentami projektu są uczniowie ZSEM w Nowym Sączu.
 2. W ramach projektu odbędą się 10-godzinne warsztaty dla dwóch 15-osobowych grup:
  1. Grupa I – zgłoszenia przyjmują nauczyciele: Adam Niemczak i Marek Ryglewicz
  2. Grupa II – zgłoszenia przyjmują nauczyciele: Małgorzata Matląg i Tomasz Liber
 3. Po zakończeniu z końcem marca cyklu warsztatów uczestnicy rozpoczynają pracę nad własnymi projektami i rozwiązaniami na konkursy realizowane w ramach projektu:
  1. Konkurs na plakat „Nowy Sącz – smart city, wykonany w dowolnym programie graficznym i wydrukowany w formacie A3
   1. Nagroda za I miejsce -150 zł
   2. Nagroda za II miejsce -100 zł
 • Nagroda za III miejsce – 50 zł
 1. Konkurs na aplikację mobilną „Nowy Sącz – smart city”. Prace 1-3 osobowe.
  1. Nagroda za I miejsce – 300 zł
  2. Nagroda za II miejsce – 200 zł
 • Nagroda za III miejsce – 100 zł
 1. Konkurs na projekt-pomysł. Prace 1-3 osobowe.
  1. Nagroda za I miejsce – 200 zł
  2. Nagroda za II miejsce – 150 zł
 • Nagroda za III miejsce – 50 zł
 1. Panel podsumowujący, z udziałem wszystkich uczestników projektu, odbędzie się w świetlicy szkolnej 5 czerwca br. Podczas panelu komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli firm komunalnych oraz Miasta Nowego Sącza oceni przygotowane przez uczestników warsztatów prace konkursowe.
 2. Uwaga: Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.), informujemy, dane osobowe uczestników będą  przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu, w celu realizacji projektu. Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie informujemy o prawie dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych oraz upublicznienie wizerunku.