Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Program stypendialny Młode Talenty

 


29.12.2018

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 rozpoczynamy nabór wniosków do programu stypendialnego „Młode Talenty”. Wnioski można składać do 25 stycznia 2019 roku. O jednorazowe stypendium może ubiegać się każdy uczeń ZSEM, który spełnia określone kryteria. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, a zainteresowani mogą pobrać Wniosek o przyznanie stypendium_1_2019.


02.10.2018

Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wnioski siedmiu uczniów ZSEM, którzy przedstawili dokumenty wraz kosztorysami projektów, które zamierzają realizować i następnie zaprezentować  na Pikniku Naukowym w Elektryku. Uwzględniając fakt, że regulamin przewiduje maksymalne stypendium wynosi 500 zł., komisja przyznała stypendia w następujących wysokościach.

LP Wnioskodawca/klasa Temat pracy Przyznane stypendium
1 Mikołaj Mikołajczyk/II e Łapek v1 146 zł
2 Mykyta Shemechko/II i Josh the graber 301 zł
3 Dominik Żurek/IV m 500 zł
4 Bartosz Ogórek/ I t Balon stratosferyczny 340 zł
5 Bartosz Szczypta /I t 426 zl
6 Kacper Lelito/ I i VRDrone 500 zł
7 Patryk Bochenek/ II j Czterokołowy pojazd spalinowy 500 zł
Razem kwota stypendiów 2567 zł

Z w/w stypendystami zostaną zawarte umowy stypendialne, które będą podstawą wypłaty przyznanych stypendiów.


27.09.2018

W dniu 25 września zakończyliśmy nabór wniosków stypendialnych. W sumie wpłynęło  7 wniosków od uczniów ZSEM, którzy zamierzają realizować pięć projektów technicznych. W dniu 01.10.2018 zbiera się komisja stypendialna, która oceni złożone wnioski i podejmie stosowne decyzje.


Rozpoczęliśmy nabór wniosków stypendialnych do Programu „MŁODE TALENTY”.  O jednorazowe stypendium może ubiegać się każdy uczeń ZSEM, który spełnia określone kryteria. Termin składania wniosków mija 25 września br.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, a zainteresowani mogą pobrać Wniosek stypendialny.