Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Debaty Naukowe w Elektryku

Debaty Naukowe w Elektryku

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

i współfinansowany przez Województwo Małopolskie

6.12.2018

Debata Szkolna i podsumowanie projektu „Debaty Naukowe w Elektryku”

Najważniejsza debata odbędzie się 10.12.2018, najważniejsza ponieważ uczestniczyć w niej będą dwie klasy, których przedstawiciele będą prowadzić debatę na 3 różne tematy.

I tak:

w obszarze tematycznym postęp techniczny młodzież wybrała temat: Samochód autonomiczny – przyszłość czy zagrożenie?

a dyskutować będą  z klasy IIe: Jakub Machowski, Grzegorz Szabla, Kamil Kolin (zagrożenie)

i z klasy II i:  Mikołaj Pajor, Karolina Mida, Marcin Pikuła (przyszłość).

w obszarze tematycznym ochrona środowiska, ekologia młodzież wybrała temat:  Gospodarka leśna – rabunkowa czy racjonalna ?

a dyskutować będą z klasy II e: Mikołaj Stach, Patryk Smajdor, Krystian Migacz (racjonalna).

i z klasy II i: Jakub Kawka, Mykyta Szemeczko, Dominik Jasiński (rabunkowa).

w obszarze tematycznym społeczeństwo obywatelskie młodzież wybrała temat: Współczesne oblicza patriotyzmu, a patriotyzm czasów romantyzmu i pozytywizmu

a dyskutować będą z klasy II e: Mikołaj Mikołajczyk, Mikołaj Pociecha, Mateusz Cempa (patriotyzm współczesny).

i z klasy II i:Mateusz Gądek, Wiktor Madziar, Maciej Sekuła (patriotyzm czasów romantyzmu i pozytywizmu).

Ważna wiadomość z ostatniej chwili:

Patronat medialny nad naszym wydarzeniem  objął Dobry Tygodnik Sądecki, który zdecydował się na relację live na FB ( https://www.facebook.com/DobryTygodnikSadecki/ )

Moderatorem i przewodniczącym komisji konkursowej będzie redaktor Wojciech Molendowicz. 

W skład komisji wchodzić będą wychowawcy, przedstawiciel dyrekcji ZSEM oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.


5.12.2018

Trzecia debata klasowa

4 grudnia odbyła się kolejne spotkanie w ramach projektu „Debaty Naukowe w Elektryku” realizowanego przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Tym razem uczniowie klasy 1g debatowali na temat organizmów modyfikowanych genetycznie, przedstawiając argumenty za i przeciw GMO. Temat trudny, ponieważ świat naukowców ciągle jeszcze nie jest w stanie dać nam jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie. Dlatego warto docenić przygotowanie oraz zaangażowanie uczestników dyskusji. Brawo!

Debacie przysłuchiwało się jury w składzie: Dyrektor Krystyna Rembiasz, Anna Chronowska, Ewa Bereś i Edyta Nowak.


29.10.2018

Druga debata klasowa

 

Debata II klasowa w klasie I i w dniu 29.10.2018

Obszar tematyczny: społeczeństwo obywatelskie

 1. Temat/teza: Mój stosunek do orzekania najwyższego wymiaru kary w świecie – kary śmierci.

Sala 16 godz. 12:15  -14:10

 


Pierwsza debata klasowa

Debata w klasie II j w dniu 27.09.2018

Obszar tematyczny: postęp techniczny

Temat:

Sztuczna inteligencja – wybawienie czy zguba cywilizacji?

 

Sala 42 godz. 10:30 – 12:05

 


29.08.2018

Tematy do debat

 1. Organizatorem i realizatorem zadania pn.: „Debaty Naukowe w Elektryku” jest Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadań publicznych w obszarze edukacji w 2018, pn. „Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”.

W obszarze tematycznym postęp techniczny, eksperci pp. Adam Niemczak, Paweł Piszczek

 1. Samochód z napędem konwencjonalnym (paliwa płynne) czy elektrycznym lub wodorowym.
 2. Samochód autonomiczny – przyszłość czy zagrożenie?
 3. Sztuczna inteligencja – wybawienie czy zguba cywilizacji?

W obszarze tematycznym ochrona środowiska, ekologia, ekspertki pp. Anna Chronowska, Edyta Nowak

 1. Zmiany klimatyczne – wpływ człowieka czy naturalny cykl przyrodniczy?
 2. Gospodarka leśna – rabunkowa czy racjonalna ?
 3. GMO – zagrożenie czy przyszłość ?

W obszarze tematycznym społeczeństwo obywatelskie, ekspertki pp. Elżbieta Boruch, Maria Siciarz

 1. Współczesne oblicza patriotyzmu, a patriotyzm czasów romantyzmu i pozytywizmu.
 2. Mój stosunek do orzekania najwyższego wymiaru kary w świecie – kary śmierci.
 3. Czy książki mają większą wartość niż film?

TEMATY DO DEBAT

28.06.2018

Debaty Naukowe w Elektryku

 1. Organizatorem i realizatorem zadania pn.: „Debaty Naukowe w Elektryku” jest Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz.
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadań publicznych w obszarze edukacji w 2018, pn. „Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja – wsparcie inicjatyw edukacyjnych”.
 3. Celem realizacji projektu jest:
 • Kształcenie umiejętności wzajemnego słuchania, prezentowania swojego stanowiska, wyciągania wniosków.
 • Uczenie się empatii – rozumienia motywów różnych zachowań, wyrażania myśli i uczuć, rozumienia różnych postaw.
 • Kształcenie umiejętności wnikliwej analizy sytuacji problemowej: ustalanie priorytetów, poszukiwanie rozwiązań, wyszukiwanie i formułowanie argumentów. Zasady uczestnictwa w projekcie określa niniejszy regulamin.
 1. Projekt jest skierowany do zespołów klasowych Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu.
 2. Koordynatorem projektu jest Marek Ryglewicz e-mail: marek.ryglewicz@gazeta.pl

 Zasady uczestnictwa w projekcie „Debaty Naukowe w Elektryku”

Projekt „Debaty Naukowe w Elektryku realizowany jest od września do grudnia 2018. W kolejnych miesiącach od września do listopada przewiduje się trzy debaty klasowe, natomiast w grudniu odbędzie się debata szkolna.

 1. Obszary tematyczne w ramach których odbywają się debaty:
 • postęp techniczny
 • ochrona środowiska, ekologia
 • społeczeństwo obywatelskie
 1. W ramach projektu zostaną powołane trzy dwuosobowe grupy eksperckie, w skład których będą wchodzili nauczyciele ZSEM. W zakresie obowiązków grup eksperckich będzie opracowanie dla każdego obszaru tematycznego trzech tematów/tez pozwalających na przeprowadzenie debaty typu za – przeciw, przygotowanie jednej klasy do przeprowadzenia debaty klasowej oraz przygotowanie dwóch klas do debaty szkolnej. Obowiązkiem ekspertów będzie również uczestnictwo w debatach.
 2. Każda z klas zgłaszająca się do debaty klasowej wybierze temat/tezę z jednego z trzech obszarów tematycznych, opracowanych przez ekspertów. Klasa, która zgłosi swoją chęć odbycia debaty klasowej będzie mogła wybrać dowolny temat/tezę z jednego z trzech obszarów tematycznych. Pod nadzorem wychowawcy w ramach klasy nastąpi podział obowiązków związanych z przygotowaniem debaty, ustalenie dwóch 3 osobowych zespołów (drużyn). W ramach przygotowań oba zespoły oraz klasa będą mogły korzystać z pomocy ekspertów. W komisji oceniającej będą zasiadali wychowawca, przedstawiciel dyrekcji szkoły, stowarzyszenia oraz eksperci z danego obszaru tematycznego z głosem doradczym. Wychowawca klasy pełnić będzie również rolę marszałka debaty. Na zakończenie przewodniczący jury poinformuje, która z drużyn była bardziej przekonująca. Sześciu uczestników debaty oraz członkowie komisji oceniającej otrzymają bony upominkowe natomiast klasa otrzyma nagrodę pieniężną (400 zł) na dofinansowanie wycieczki klasowej.
 3. Debata szkolna będzie przeprowadzona w trzech obszarach tematycznych na tematy/tezy wybrane przez uczestniczące niej klasy. Na zakończenie debaty szkolnej odbędzie się podsumowanie projektu. Do debaty szkolnej będą mogły zgłosić się dwie klasy ZSEM. Wspólnie uzgodnią tematy/tezy po jednym z każdego obszaru tematycznego. Pod nadzorem wychowawców w ramach klas nastąpi podział obowiązków związanych z przygotowaniem się do debaty, ustalenie w każdej klasie do każdego tematu 3 osobowych zespołów (drużyn). W ramach przygotowań zespoły oraz klasy będą mogły korzystać z pomocy ekspertów. W komisji oceniającej będą zasiadali wychowawcy, przedstawiciel dyrekcji szkoły, stowarzyszenia oraz eksperci ze wszystkich obszarów tematycznego z głosem doradczym. Rolę marszałka debaty pełnić będzie zaproszony dziennikarz z lokalnych mediów. Na zakończenie przewodniczący jury poinformuje która z klas była bardziej przekonująca. Zwycięzcy uczestnicy debat w każdym z trzech obszarów tematycznych czyli 9 osób otrzyma bony upominkowe. Członkowie komisji oceniającej otrzymają również bony upominkowe natomiast obie klasy otrzymuje nagrody pieniężne (zgodnie z zajętym miejscem 1000 zł i 500 zł) na dofinansowanie wycieczki klasowej.
 4. Podsumowanie projektu „Debaty Naukowe w Elektryku” odbędzie się na zakończenie debaty szkolnej.

Do pobrania REGULAMIN