Masz pytanie? Napisz! stowarzyszenie@zsem.edu.pl

Program stypendialny Młode Talenty I tura 2018 roku

W dniu 09.02.2018 w świetlicy szkolnej w obecności mediów odbyło się uroczyste wręczanie umów stypendystom. Ze strony szkoły obecny był dyrektor Walenty Szarek, ze stowarzyszenia prezes Marek Ryglewicz, natomiast głównego sponsora firmę WIŚNIOWSKI reprezentowała Pani Justyna Pierzchała. Wszyscy stypendyści otrzymali od sponsora torby z gadżetami.

Zdjęcia z uroczystego wręczania umów:

zdj 1

 zdj 2


W dniu 31 stycznia komisja stypendialna przeanalizowała złożone wnioski, które złożyło 12 uczniów ZSEM. Z wyjątkiem jednego pozostałe spełniały warunki regulaminu. Kwota 5 tys. zł została rozdysponowana między 11 wnioskodawców. Poniżej lista stypendystów:

LP Wnioskodawca/klasa Wysokość przyznanego stypendiumw zł
1 Mateusz Garwol/4g

500

2 Filip Oleksy/4g

400

3 Sebastian Łatka/2g

500

4 Krzysztof Mazur/3m

400

5 Witold Barcz/4g

500

6 Rafał Czajka/4g

400

7 Piotr Zbiński/3j

500

8 Mateusz Furtak/3j

400

9 Katarzyna Poręba/3j

500

10 Samuel Grabczak/3j

400

11 Dawid Liberda/3j

500

Razem

5000

Z w/w osobami stowarzyszenie podpisze umowy stypendialne. Uroczyste podpisanie w obecności przedstawiciela firmy WIŚNIOWSKI, głównego sponsora proframu stypendialnego Młode Talenty odbędzie się  9 lutego br.


Zgodnie z regulaminem programu stypendialnego Młode Talenty do 25 stycznia uczniowie ZSEM mogą składać do Stowarzyszenia Sądecki Elektryk podania o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach programu stypendialnego Młode Talenty. Przypominamy, że program stypendialny jest przeznaczony na wspieranie inicjatyw uczniowskich  w  zakresie  realizowania  samodzielnych projektów i prac technicznych.

Wnioski stypendialne należy składać w Zarządzie stowarzyszenia u pp. Marka Ryglewicza lub Tomasza Libra.

Regulamin oraz wniosek stypendialny można pobrać tutaj: regulamin i wniosek stypendialny